Indredavik B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Indredavik B

Slørdahl SA, Indredavik B
10.05.1996
Pasienter behandlet ved slagenheten i Trondheim Sammendrag Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i egne slagenheter har vist seg å redusere dødeligheten og bedre funksjonsnivået hos den...