Neonatal alloimmun trombocytopeni

Husebekk A, Skogen B, Christiansen D, Ellingsen L Om forfatterne
Artikkel

Diagnostikk, og oppfølging i svangerskapet

Sammendrag


Neonatal alloimmun trombocytopeni forekommer i hvert 2000-3000 svangerskap og rammer sannsynligvis 20-30 fostre og spedbarn i Norge hvert år. Trombocyttantistoffet anti-HPA 1a er oftest opphav til alvorlig neonatal alloimmun trombocytopeni. Ettersom gravide ikke undersøkes med henblikk på alloantistoff mot trombocytter, vil neonatal alloimmun trombocytopeni kun oppdages dersom et nyfødt barn viser symptomer eller tegn på trombocytopeni. Det er mulig å foreta en laboratorieutredning som med relativt stor sikkerhet sannsynliggjør diagnosen neonatal alloimmun trombocytopeni. En slik utredning bør gjøres i familier der det tidligere er født barn med trombocytopeni, hvis det nyfødte barnet har symptomer eller tegn på trombocytopeni, hos kvinner som har gjennomgått multiple spontane aborter og ved dødfødsler.

Vi presenterer diagnostiske muligheter, resultater fra undersøkelser av tilsendte prøver fra familier der barn er rammet av neonatal alloimmun trombocytopeni samt forslag til oppfølging/behandling av risikogravide.

Anbefalte artikler