Skogen B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Skogen B

Husebekk A, Kolstad A, Dahl IMS, Skogen B
10.08.1998
Sammendrag I mars 1995 vedtok norske helsemyndigheter, etter råd fra Statens helsetilsyns faggruppe for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved maligne lidelser, å desentralisere denne...
Husebekk A, Skogen B, Christiansen D, Ellingsen L
20.04.1996
Diagnostikk, og oppfølging i svangerskapet Sammendrag Neonatal alloimmun trombocytopeni forekommer i hvert 2000-3000 svangerskap og rammer sannsynligvis 20-30 fostre og spedbarn i Norge hvert år...