Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ei sjukehistorie

  Sammendrag

  Creutzfeldt-Jakobs sjukdom er ein sjeldan demenssjukdom. Høvesvis unge menneske vert ramma og dei fleste pasientanedøyr innan eit år etter sjukdomsdebut. Ein typisk kasuistikk er referert i artikkelen. Det vert peika på at slikedramatiske sjukdomstilfelle kan utløysa angst og utryggleik hjå dei som er rundt pasienten. For å motverka uheldigeringverknader, bør helsetenesta lokalt syta for at familie og helsepersonell får god og adekvat informasjon omsjukdommen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media