Moland L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Moland L

Moland L, Sandset PM
30.09.1998
Sammendrag Aktivert protein C (APC)-resistens er ein nyleg oppdaga, arveleg trombofili. Årsaka er nesten alltid ein punktmutasjon i genet som kodar for koagulasjonsfaktor V (guanin (G) er erstatta...
Moland L
20.03.1996
Ei sjukehistorie Sammendrag Creutzfeldt-Jakobs sjukdom er ein sjeldan demenssjukdom. Høvesvis unge menneske vert ramma og dei fleste pasientane døyr innan eit år etter sjukdomsdebut. Ein typisk...