Ferdigheter i basal hjerte-lunge-redning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En undersøkelse blant helse- og redningspersonell utenfor sykehus

  Sammendrag

  Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper i livreddendeførstehjelp blant helse- og redningspersonell utenfor sykehus. 45 politi- og lensmannsbetjenter i ordensavdelingen, 46brannmenn, 57 sykepleiere og 42 allmennpraktiserende leger deltok. Uten å være forberedt ble de presentert for enpasient (gjenopplivingsdukke) med åndedretts- og hjertestans og bedt om å utføre nødvendige tiltak. Deretter ble destilt spørsmål om bestemte akuttmedisinske situasjoner, hva de syntes om sin egen prestasjon og når de sist fikkopplæring i hjerte-lunge-redning. Bare 1% av deltakerne utførte tilfredsstillende basal hjerte-lunge-redning ved enhjertestans ifølge aksepterte retningslinjer, mens 17% kunne ventilere og komprimere effektivt i rytme 2:15 eller 1:5.Halvparten mente de behersket livreddende førstehjelp. De som hadde lært førstehjelp det siste året, oppnåddesignifikant bedre resultater enn de andre. Konklusjonen er at helse- og redningspersonell utenfor sykehus kun i litengrad følger Det europeiske resuscitasjonsråds retningslinjer for basal hjerte-lunge-redning, men dette kan bli bedremed mer regelmessig trening.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media