Ferdigheter i basal hjerte-lunge-redning

Bjørshol CA Om forfatteren
Artikkel

En undersøkelse blant helse- og redningspersonell utenfor sykehus

Sammendrag


Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper i livreddende førstehjelp blant helse- og redningspersonell utenfor sykehus. 45 politi- og lensmannsbetjenter i ordensavdelingen, 46 brannmenn, 57 sykepleiere og 42 allmennpraktiserende leger deltok. Uten å være forberedt ble de presentert for en pasient (gjenopplivingsdukke) med åndedretts- og hjertestans og bedt om å utføre nødvendige tiltak. Deretter ble de stilt spørsmål om bestemte akuttmedisinske situasjoner, hva de syntes om sin egen prestasjon og når de sist fikk opplæring i hjerte-lunge-redning. Bare 1% av deltakerne utførte tilfredsstillende basal hjerte-lunge-redning ved en hjertestans ifølge aksepterte retningslinjer, mens 17% kunne ventilere og komprimere effektivt i rytme 2:15 eller 1:5. Halvparten mente de behersket livreddende førstehjelp. De som hadde lært førstehjelp det siste året, oppnådde signifikant bedre resultater enn de andre. Konklusjonen er at helse- og redningspersonell utenfor sykehus kun i liten grad følger Det europeiske resuscitasjonsråds retningslinjer for basal hjerte-lunge-redning, men dette kan bli bedre med mer regelmessig trening.

Anbefalte artikler