Vurdering av helseinformasjon i aviser og brosjyrer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hva skal man tro?

  Sammendrag

  Brukere av helsetjenester må ha tilgang på pålitelig informasjon for å kunne treffe gode beslutninger om sin helse ogbruk av helsetjenester. Vi har vurdert den informasjonen som ble presentert på Helsemessen 1995 og i helserelaterteavisartikler i uke 17 våren 1995 ved hjelp av en indeks som måler i hvilken grad informasjonen er forankret ikunnskap.

  Brosjyrene fra Helsemessen skåret lavt på denne indeksen. Det var ikke noe klart skille mellom meninger og fakta, ogdet var ikke gjort klare vurderinger av gyldighet eller vederheftighet. Virkemidlenes nytte, ulempe og kostnader varsjelden beskrevet og viktige konsekvenser var ofte ikke identifisert.

  Også helserelatert stoff i avisene Nordlys, Aftenposten, Adresseavisen, VG, Dagbladet og Vårt Land holdt jevnt overet kvalitativt lavt nivå. Flere av artiklene kunne med små endringer vært betydelig mer informative. Å øke den kritiskesans blant journalister er nødvendig. Formidling av helsestoff og forskningsfunn er viktige oppgaver som fagfolk ihelsetjenesten burde samarbeide med pressen om.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media