Folatmangel, kreft og medfødte misdannelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Er det en sammenheng?

  Sammendrag

  Folater tjener som koenzymer ved overføringen av enkarbonenheter i intermediærstoffskiftet. Metylgrupper som dannes idenne prosessen overføres til adenosylmetionin, som er en viktig donor ved metylering av DNA. Administrering av folattil gravide tidlig i svangerskapet har vist seg å redusere forekomsten av neuralrørsdefekter hos barn. Det er også settet inverst forhold mellom mors inntak av folat i svangerskapet og barnets senere risiko for neuroblastom, ependymom ogmedulloblastom. Mange kliniske studier har assosiert lavt folatnivå i serum og/eller erytrocytter hos voksne tilforekomsten av kreft og premaligne forandringer som cervikal dysplasi, bronkial metaplasi og kolorektale adenomer. Enmulig forklaring er at folatmangel kan føre til kromosomskade på grunn av utilstrekkelig syntese eller reparasjon avDNA. Dessuten kan redusert produksjon av adenosylmetionin påvirke ekspresjonen både av gener som regulererfosterutvikling, onkogener og/eller tumorsuppressorgener på grunn av endret metylering av DNA.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media