Folatmangel, kreft og medfødte misdannelser

Christensen B Om forfatteren
Artikkel

Er det en sammenheng?

Sammendrag


Folater tjener som koenzymer ved overføringen av enkarbonenheter i intermediærstoffskiftet. Metylgrupper som dannes i denne prosessen overføres til adenosylmetionin, som er en viktig donor ved metylering av DNA. Administrering av folat til gravide tidlig i svangerskapet har vist seg å redusere forekomsten av neuralrørsdefekter hos barn. Det er også sett et inverst forhold mellom mors inntak av folat i svangerskapet og barnets senere risiko for neuroblastom, ependymom og medulloblastom. Mange kliniske studier har assosiert lavt folatnivå i serum og/eller erytrocytter hos voksne til forekomsten av kreft og premaligne forandringer som cervikal dysplasi, bronkial metaplasi og kolorektale adenomer. En mulig forklaring er at folatmangel kan føre til kromosomskade på grunn av utilstrekkelig syntese eller reparasjon av DNA. Dessuten kan redusert produksjon av adenosylmetionin påvirke ekspresjonen både av gener som regulerer fosterutvikling, onkogener og/eller tumorsuppressorgener på grunn av endret metylering av DNA. Folats biokjemi

Anbefalte artikler