Tema: Svangerskap og fødsel
NO IMAGE
03.03.2005
Fødsel kan sies å være et dobbeltfenomen som, på den ene side, karakteriseres av de biologiske prosessers universalitet (den fysiske fødsel) og på den annen side av variasjon i den sosiokulturelle...
03.03.2005
Ytre vending – setet løftes ut av bekkenet og fosterets hode kontrolleres med høyre tommel Ved ytre vending korrigeres barnets leie fra seteleie til hodeleie. Formålet med å tilby ytre vending ved...
NO IMAGE
03.03.2005
Ruptur av analsfinkter under vaginalforløsning er en velkjent komplikasjon. Mange har antatt at insidensen ligger på rundt 3 %, men en forekomst på opptil 24 % har vært beskrevet ( 1 ). Rapporterte...
03.03.2005
Undersøkelse og behandling av gulsott er blant de vanligste tiltakene i nyfødtmedisinen. Tilstanden er fysiologisk, men graden av gulsott kan forsterkes av en rekke faktorer ( 1 ). Behandling...
17.02.2005
Flere studier har entydig vist at et daglig inntak av 400 µg folat som tilskudd til kostholdet før og under de 2 – 3 første måneder av svangerskapet gir redusert risiko for utvikling av...
17.02.2005
Noen egenskaper ved et individ oppfattes som klart genetisk bestemt, f.eks. farge på hår og øyne. For andre egenskaper er miljøfaktorer avgjørende, f.eks. forekomsten av overvekt i en tidligere slank...
17.02.2005
Det er over 30 år siden de første rapportene kom fra Frankrike om alkoholens skadevirkning på humane fostre ( 1 ). Begrepet føtalt alkoholsyndrom (FAS) ble lansert av Jones & Smith i 1973 ( 2 )...
NO IMAGE
17.02.2005
I Norge kompliseres årlig om lag 70 svangerskap av nevralrørsdefekter ( 1 ), inkludert anencephalus (manglende hjerne), encephalocele (hjernehinnebrokk) og spina bifida (ryggvirvelen er ikke...