Tema: Rehabilitering
NO IMAGE
01.03.2007
I Tidsskriftet nr. 3 – 5/2007 publiseres en serie artikler som belyser sentrale begreper og flere praktiske sider ved rehabilitering i medisin. Artiklene er redigert av Geir Jacobsen. Foto © Images...
NO IMAGE
01.03.2007
Personer med behov for rehabilitering har til felles at de har varig skade eller sykdom som har fått funksjonelle konsekvenser. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan slike konsekvenser klassifiseres i...
NO IMAGE
01.03.2007
Rehabilitering forbindes ofte med spesialiserte tiltak for utvalgte sykdomsgrupper, utført i egne institusjoner eller sykehusavdelinger uten akuttfunksjoner og med pasientene i en stabil fase...
NO IMAGE
01.03.2007
Rehabiliteringsmedisin inkluderer alle aspekter av det å være menneske og fordrer målstyrt planlegging, aktiv brukermedvirkning og tverrfaglighet ( 1 ). Vi står overfor en stor utfordring når det...
NO IMAGE
01.03.2007
Rehabilitering av lungesyke er kjent helt fra tuberkulosetiden på slutten av 1800-tallet. Det ble allerede den gang brukt øvelsesbehandling, oksygen og ventilatorbehandling (f.eks. skjold og...
NO IMAGE
15.02.2007
I Tidsskriftet nr. 3 – 5/2007 publiseres en serie artikler som belyser sentrale begreper og flere praktiske sider ved rehabilitering i medisin. Artiklene er redigert av Geir Jacobsen. Foto © Images...
NO IMAGE
15.02.2007
Hjerneslag er av de hyppigste årsaker til alvorlig funksjonshemning og død ( 1 ). Årlig rammes 14 000 – 15 000 personer av hjerneslag i Norge ( 2 ). Det finnes ingen nøyaktige tall når det gjelder...
NO IMAGE
15.02.2007
Maksimalt oksygenopptak forteller oss hvor effektive hjerte, lunger, arterier og skjelettmuskulatur er til å ta opp, transportere og forbruke oksygen, og er derfor det beste målet på fysisk kapasitet...
NO IMAGE
15.02.2007
Fellestrening i varmt bassengvann fra underjordiske kilder for pasienter med revmatoid artritt Kroniske, inflammatoriske leddsykdommer tilhører en gruppe sykdommer som oftest progredierer over tid,...
NO IMAGE
01.02.2007
I Tidsskriftet nr. 3 – 5/2007 publiseres en serie artikler som belyser sentrale begreper og flere praktiske sider ved rehabilitering i medisin. Artiklene er redigert av Geir Jacobsen. Foto © Images...