Tema: Petroleumsindustri og helse
NO IMAGE
04.11.2004
Ikke lett å gå til sengs i soloppgang. Foto Pål Bugge/Norgesfoto Nattarbeid er en form for skiftarbeid der hovedtyngden av arbeidstimene er lokalisert til tidsintervallet mellom kl 2200 og kl 0600. 5...
NO IMAGE
04.11.2004
Skiftarbeid generelt og nattarbeid spesielt ser ut til å gi økt risiko for ulykker/skader og uønskede hendelser. Illustrasjonsfoto Statoil I mange yrker er det fare for slitasje, skade eller ulykke...
NO IMAGE
04.11.2004
Figur 2 Beskyttelse mot øyeskader er enkelt og rimelig, og uten ubehag. Illustrasjonsfoto Statoil I en doktoravhandling fra 1976 om ulykker i arbeidsmiljøet ( 1 ) ble det anslått at øyeskader...
NO IMAGE
21.10.2004
Illustrasjonsfoto Statoil Petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen har vært en viktig bidragsyter til verdiskapningen i det norske samfunnet de siste 30 årene. I august 2003 var det...
NO IMAGE
21.10.2004
Det er nå over 30 år siden Norge ble en oljenasjon. Virksomheten på norsk kontinentalsokkel startet i 1965. Arbeid på oljeplattform er nå blitt en del av manges hverdag, og tusenvis av nordmenn er i...
NO IMAGE
21.10.2004
Nærværsarbeid bygger på overbevisningen om at det å være i arbeid er bra for den enkeltes helse ( 1  –  3 ). Metodikken er å bruke de gode krefter som finnes i velfungerende nettverk og å forsterke...