Tema: Hjerneslag
NO IMAGE
17.05.2007
Inkontinens betegner en manglende evne til å holde tilbake urin eller avføring og er et av de mest sjenerende symptomer et voksent menneske i vår kultur kan rammes av. Vannlating og fordøyelse...
NO IMAGE
17.05.2007
Depresjon er vanlig etter hjerneslag, og forverrer pasientens prognose. Tilstanden kan bedres med SSRI-behandling. Illustrasjonsfoto IBID/GV-Press I norske slagenheter er det opparbeidet stor...
NO IMAGE
17.05.2007
Kognitiv svikt er en vanlig følgetilstand etter hjerneslag og har vært gjenstand for undersøkelser i over 20 år ( 1 ). Ordet kognisjon brukes i psykologien synonymt med «kunnskapsmessig», og...
NO IMAGE
17.05.2007
Hjerneslag representerer en stor utfordring for helsevesenet. I Tidsskriftet nr. 6 – 10/2007 publiseres en rekke artikler om hjerneslag. Artiklene er redigert av Jan C. Frich. Nr. 10/2007
NO IMAGE
17.05.2007
De siste 20 årene har det vært en stadig utvikling innen akuttbehandling, rehabilitering og sekundærprofylakse ved hjerneslag. Diagnostikken er bedret med rutinemessig CT caput og mange steder er det...
NO IMAGE
17.05.2007
Rundt 13 000 nordmenn rammes årlig av hjerneinfarkt, for om lag 3 000 dreier det seg om residivinfarkt ( 1 ). Dessuten vil minst 5 000 personer i løpet av et år oppleve et transitorisk iskemisk...
NO IMAGE
03.05.2007
Mobilisering av pasienten er viktig og bør starte så tidlig som mulig. Illustrasjonsfoto © Dennis MacDonald, age fotostock/GV-Press I løpet av de siste tiårene har interessen og kunnskapen om...
NO IMAGE
03.05.2007
Inntil for bare få år siden trodde vi at hjernen hos voksne manglet evne til å forandre seg og at reparasjon av hjerneskader derfor ikke kunne finne sted. Denne oppfatningen påvirket også klinisk...
NO IMAGE
03.05.2007
Hjerneslag representerer en stor utfordring for helsevesenet. I Tidsskriftet nr. 6 – 10/2007 publiseres en rekke artikler om hjerneslag. Artiklene er redigert av Jan C. Frich. Nr. 9/2007
NO IMAGE
03.05.2007
Hjerneslag er tredje hyppigste dødsårsak og en dominerende årsak til alvorlig funksjonshemning ( 1 ). Hovedmålene for behandling av akutte slagpasienter er derfor å redusere dødelighet og...