Tema: Genetikk og nevrologi
NO IMAGE
09.10.2003
Multippel sklerose rammer i hovedsak unge mennesker og kan føre til tidlig invaliditet, med store konsekvenser for individ og samfunn ( 1 ). Norge regnes for å være et høyfrekvensområde, med 5 – 8...
NO IMAGE
09.10.2003
Om lag én av ti voksne lider av migrene, flere kvinner enn menn ( 1 ). Patofysiologien er ennå ikke fullstendig kartlagt, og det er fortsatt diskusjon om den primære funksjonsforstyrrelsen er av...
NO IMAGE
09.10.2003
Epilepsi er ikke én sykdom, men utgjør en vesentlig del av så mange forskjellige hjernesykdommer at det er naturlig å snakke om epilepsier( 1 ). Felles for alle epilepsiene er en tendens til...
NO IMAGE
25.09.2003
Arvelige nevropatier utgjør en relativt stor andel av perifere nevropatier. I en pasientserie ved Mayo Clinic hadde 42 % av de udiagnostiserte nevropatier arvelig etiologi ( 1 ). Charcot-Marie-Tooths...
NO IMAGE
25.09.2003
Det har alltid vært nær forbindelse mellom genetikk og nevrologi, ikke minst når det gjelder muskelsykdommer. På samme tid som Darwin skrev sitt grunnleggende arbeid The origin of species (1859), kom...