Tema: Brystkreft
NO IMAGE
12.06.2003
Brystkreft er den klart hyppigste kreftform hos kvinner. I Norge var det 2 367 nye tilfeller i 1999, og hver 11. kvinne vil utvikle brystkreft. Flere enn 50 % av premenopausale og en høy prosentdel...
NO IMAGE
12.06.2003
Tumorspredning til aksillære lymfeknuter er fortsatt den sterkeste prognostiske faktor ved brystkreft ( 1 ). Aksilledisseksjon er gullstandarden ved undersøkelse av de aksillære lymfeknuter, men...
NO IMAGE
12.06.2003
Brystbevarende kirurgi har vært et tilbud til pasienter med brystkreft siden slutten av 1960-årene ( 1 , 2 ), i Norge siden 1979 ( 3 ). Flere randomiserte studier ( 4  –  8 ) og en metaanalyse ( 9 )...
NO IMAGE
12.06.2003
Med en insidens på 2 500 og en mortalitet på 30 % er brystkreftsykdommen et betydelig samfunnsmessig problem ( 1 ). Studier har vist at adjuvant strålebehandling gitt tidlig reduserer...
NO IMAGE
12.06.2003
I sykehusene i Norge har man lenge diskutert effektivisering for å utnytte tilgjengelige ressurser. Imidlertid har effektivisering ut fra en rent logistisk synsvinkel vært lite diskutert som metode...