Samfunnsmedisin
27.03.2020
Som ledd i håndteringen av koronaviruspandemien åpnet Kristiansand legevakt 14. mars en luftveislegevakt i egne lokaler. Koronavirus gir ofte luftveissymptomer sammen med feber og sykdomsfølelse ( 1...
25.03.2020
Folkehelseinstituttet har sammenfattet en hurtigoversikt over luftbåren smitte av koronaviruset. Deres litteratursøk har ikke ledet til funn av studier som dokumenterer at det forekommer luftbåren...
23.03.2020
I en overbefolket flyktningleir vil det være umulig å følge WHOs anbefalinger. Det internasjonale samfunnet må bidra med medisinsk hjelp til sårbare grupper i denne pågående pandemien. Medio mars...
20.03.2020
Flere norske sykehus er i nå gul beredskap mens de forbereder seg på å ta imot en bølge av alvorlig syke covid-19-pasienter. For mange er elektive operasjoner utsatt på ubestemt tid. På toppen av det...
20.03.2020
Dersom helsepersonell opplever milde symptomer på luftveisinfeksjon bes de nå om å se an symptomene i to døgn før de testes for covid-19. Folkehelseinstituttet har nå publisert nye retningslinjer for...
18.03.2020
Intet mennesket har hjernekapasitet til å tenke gjennom alle utfall ved en epidemi. En simuleringsmodell kan klare å holde orden på mange individer og faktorer som påvirker smitteforløpet. Men den...
17.03.2020
Sangen fra Italia har nådd Norge. Foto: Einar Nilsen Norge befinner seg i en unntakstilstand. Skoler og barnehager er stengt. Alle som ikke av samfunnsmessige grunner er nødt til å gå på jobb, er...
16.03.2020
Allmennfarlige smittsomme sykdommer er infeksjonssykdommer som er særlig smittsomme, kan opptre hyppig og ha høy dødelighet eller gi alvorlige eller varige skader ( 1 ). For å bekjempe disse må...
15.03.2020
Trass i varsler fra forskere klarte ikke verdenssamfunnet å forhindre covid-19-pandemien. Det var tilfeldigheter som gjorde at det nye viruset oppstod, men det var ikke tilfeldig at det var hos...
11.03.2020
Mens våre italienske kollegaer står midt i en nasjonal helsekrise, tar de seg tid til å gi gode råd til helsepersonell i andre land. Dem bør vi følge. Foto: Einar Nilsen Søndag 8. mars bestemte...