Annonse
Annonse
Samfunnsmedisin
17.09.2018
I atferdsøkonomien brukes begrepet «valgarkitektur» som navn på strukturer som danner skranker og føringer for de valg vi gjør. Illustrasjonsfoto: Mitch Blunt/NTB scanpix Valgarkitekturen kan være...
17.09.2018
Per Arne Tufte Hvordan lese kvantitativ forskning? 198 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018. Pris NOK 299 ISBN 978-82-02-49411-7 Dette er en fin innføringsbok for studenter og...
17.09.2018
Selv sosiale konstruksjoner som utdanningslengde påvirkes av et urettferdig, genetisk lotteri. Foto: Einar Nilsen I mai 1927 falt dommen i saken Buck versus Bell i USAs høyesterett: «Carrie Buck er...
17.09.2018
Bruk av rusmidlet khat kan gi kronisk leversykdom, spesielt hos menn, ifølge en studie fra Etiopia. Illustrasjonsfoto: mtcurado/iStock Tygging av blader fra khatplanten ( Catha edulis ) brukes som...
17.09.2018
Energidrikker er risikoprodukter som ikke bør inngå i barn og unges kosthold. På grunn av skadevirkningene bør salg av energidrikker til barn og unge forbys. Illustrasjon © Sylvia Stølen Omsetningen...
04.09.2018
Kjemsex er bruk av psykoaktive stoffer i forbindelse med sex. Som leger bør vi hjelpe folk til å beskytte seg mot helserisiko. Foto: Sturlason Kjemsex betegner bruk av narkotiske stoffer i...
03.09.2018
Nye kreftlegemidler som har dokumentert effekt og markedstilgang i Norge, men som venter på vurdering i Beslutningsforum, setter onkologer i utfordrende etiske situasjoner. Kreftbehandling som har...
03.09.2018
Rusavhengige pasienter i legemiddelassistert rehabilitering behandles i utilstrekkelig grad for hepatitt C. Foto: Øystein Horgmo, Universitetet i Oslo Infeksjon med hepatitt C-virus rammer i vestlige...
01.09.2018
Helsetjenesten trenger leger som ledere. Vi har behov for både klinikere og leger med annen erfaring til å ta på seg lederoppgaver. Forskningen om betydningen av medisinsk ledelse...
21.08.2018
Forskning gir i liten grad svar på om fysisk trening er bra for personer med alvorlige psykiske lidelser. Det er gjort for få studier av høy metodisk kvalitet. Folkehelseinstituttet har på oppdrag...