Samfunnsmedisin
03.07.2020
Kommunelegene skal oppdage og slå ned lokale utbrudd av covid-19 mens vi prøver å lære mer om viruset og sykdommen og forbereder oss på nye bølger. Folket, bedriftene og myndighetenes respons på...
29.06.2020
Mange med alvorlig sykdom ønsker å avslutte livet hjemme med nærmeste familie rundt seg ( 1 , 2 ). Det finnes flere studier om god hjemmepalliasjon ( 2 – 5 ), men lite forskningsbasert kunnskap om...
29.06.2020
Covid-19-pandemien har vist at mikrobiologiske laboratorier må møte smitteutbrudd med bred diagnostisk kompetanse, høy testkapasitet og effektiv infrastruktur. En ny EU-forordning truer nå...
24.06.2020
Måling av brystomkrets, overarmsomkrets og fotlengde kan brukes til å anslå lav fødselsvekt og prematuritet i ressursfattige områder av verden. Illustrasjonsfoto: Bill Oxford / iStock...
24.06.2020
Det er nylig publisert systematiske oversiktsartikler om rødt og bearbeidet kjøtt. I hvilken grad tilfører disse ny kunnskap og retning for hvordan vi ser på helseeffekten av rødt kjøtt? Illustrasjon...
15.06.2020
Steven Taylor The Psychology of Pandemics Preparing for the next global outbreak of infectious disease. 178 s. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. Pris GBP 59 ISBN 978-1-5275-...
NO IMAGE
15.06.2020
Alkohol gir en viss beskyttelse mot hjerteinfarkt, men øker risikoen for tidlig død. Alkohol, og særlig vin, har de siste 30 årene blitt fremhevet som beskyttende mot hjerte...
NO IMAGE
15.06.2020
Sykdommen covid-19 rammer i liten grad barn og ungdom. Men de kan bli ofre for at tiltak som skal bremse pandemien, fører til sviktende vaksinering, sult og mangel på helsetjenester. Alvorlig forløp...
08.06.2020
Kunnskapsgrunnlaget for å anbefale mammografiscreening er solid. Norske helsemyndigheter anbefaler mammografiscreening til kvinner i alderen 50–69 år. Dette er i tråd med europeiske retningslinjer og...
NO IMAGE
25.05.2020
David Spiegelhalter The Art of Statistics Learning from Data. 448 s, tab, ill. London: Pelican, 2019. Pris GBP 17 ISBN 978-02-413-9863-0 Fastlegen Harold Shipman er en seriemorder. En statistisk...