Annonse
Annonse
Samfunnsmedisin
11.02.2019
Ian Miller Medical History Theory and history. 188 s. London: Red Globe Press, 2018. Pris EUR 24 ISBN 978-1-352-00271-3 Det foreligger nå en kort innføringsbok i medisinsk historie i et...
11.02.2019
Hun var bare 12 år gammel og hadde ingen andre til å hjelpe seg da moren fikk akutt hjerteinfarkt hjemme. Da gjorde Maja-Lisa Løchen et karrieredefinerende valg. Alle foto: Marius Fiskum Det var...
28.01.2019
Tidligere var alvorlig jodmangel utbredt både hos husdyr og mennesker i Norge, spesielt i innlandet hvor struma ble påvist hos opptil 80 % av alle skolebarn ( 1 ). Rapporten fra Nasjonalt råd for...
28.01.2019
Kjell Aas Environmental chemistry and you 487 s, tab, ill. London: Austin Macauley Publishers, 2018. Pris GBP 22 ISBN 978-1-78693-681-3 Professor Kjell Aas døde i 2016, nesten 92 år...
28.01.2019
Bruk av narkotiske stoffer under sex innebærer enkelte helserisikoer. Som leger kan vi hjelpe folk til å beskytte seg. Hva vi kaller fenomenet – chemsex, kjemsex eller dopsex – har betydning for om...
28.01.2019
«A well» er ifølge ordboken både en bølge, en kilde, en brønn og en beholder i bunnen av et rom, en bygning, et skip. Ordet bør her forstås så vel konkret som symbolsk og metaforisk og assosieres med...
28.01.2019
Nordmenn med lavt inntak av melk og mager fisk er utsatt for jodmangel. Økt jodering av salt kan være løsningen. Jodmangel kan i sin alvorligste form føre til spedbarnsdød og kretinisme, psykisk og...
25.01.2019
Utover 1800-tallet kom arbeiderbevegelsen i Norge skikkelig i gang. Behovet for å begrense arbeidstid hadde gjort seg gjeldende allerede under den industrielle revolusjon i Storbritannia, der...
23.01.2019
Skifte av fastlege påvirker ikke bare pasientens sykefravær, men også sykefraværet til pasientens kolleger. Illustrasjon: Gary Waters / NTB scanpix Flere studier har vist at sykefraværet varierer med...
17.01.2019
De nye retningslinjene for glukosebelastningstesting av de fleste gravide bryter med sentrale forutsetninger for et screeningprogram. Fra 2018 skal alle førstegangsgravide over 25 år, dvs. 80 % av...