Samfunnsmedisin
15.01.2020
Overlevelsen for premature nyfødte i fattige land kan bedres betydelig ved å lære opp mødrene til å gi omsorg med hudkontakt og amming. Illustrasjon: Cavan Images / Alamy Stock Photo Ved den såkalte...
13.01.2020
Margaretha Dramsdahl Aktivt liv med kronisk helsesvikt Rehabilitering. 234 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 359 ISBN 978-82-450-2294-0 Dette er en lærebok som henvender seg til...
13.01.2020
Uttrykkene persontilpasset medisin og presisjonsmedisin brukes som synonymer, men er de det? Persontilpasset medisin defineres av Helsedirektoratet som «forebygging, diagnostikk, behandling og...
13.01.2020
Ny likestillings- og diskrimineringslov ble vedtatt i 2017. Den setter nye krav til seleksjonsmedisinsk praksis. For en rekke yrkesgrupper foreligger det helsekrav. Disse er utformet for å...
09.01.2020
En analyse av avisartikler de siste tre tiår viser at mediene har blitt en uløselig del av medisinen. Illustrasjon: iStock, bearbeidet av Tidsskriftet. Medisinske sosiologer har hevdet at medisinen...
09.12.2019
Myndighetene anbefaler screening for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. Hva anbefaler legene? Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Scanpix Norske helsemyndigheter anbefaler screening for...
09.12.2019
Hans-Olav Holtermann Eriksen sjonglerer med familieliv, to kommuneoverlegejobber og fem reiselivsbedrifter, og vil erobre verden med sin prisvinnende gin. Men han mener at landets fastleger har...
09.12.2019
Utviklingen ved norske sykehus har over tid gått i retning av kortere liggetider, økning i antall pasienter og en klar dreining mot mer dag- og poliklinisk behandling ( 1 ). Samtidig uttrykker sterke...
09.12.2019
Månelandingen og senere romfarter ville ikke vært mulig uten medisinsk kompetanse og kjennskap til hvordan astronautene kan beskyttes fra de ekstreme forholdene i verdensrommet. Illustrasjon: Ingunn...
09.12.2019
Det er som om helsevesenet vårt slit med diastolisk hjartesvikt. Det går fint i kvilepuls, men stuvar seg lett når det blir for mykje adrenalin. Eg hugsar godt første gong eg såg mellomvakta mi gråte...