Annonse
Annonse
Samfunnsmedisin
04.05.2018
Et nytt legemiddel mot sørøstasiatisk leverikte gir færre bivirkninger og nesten like god effekt som det som tidligere har vært eneste behandlingsmulighet. Tradisjonelt fiskemarked i sørøstasiatiske...
17.04.2018
Ved forebyggende risikokartlegging i helsetjenesten kan man tidligere identifisere personer med kronisk sykdom og risiko for helse- og funksjonsfall. Tverrfaglig innsats og oppfølging kan da...
17.04.2018
Hva skjer når de som hjelper, blir et mål for krigføringen? Kunduz Trauma Center var et høyspesialisert traumesykehus i Kunduz i Afghanistan, drevet av Leger uten grenser. Sykehuset åpnet i 2011 og...
17.04.2018
Det er ingen grunn til at helsejournalistikk skal være mindre kritisk enn annen journalistikk. Foto: Sturlason I en ny metaanalyse der man undersøkte effekten av antidepressive legemidler på akutt...
23.03.2018
Direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C gir helt nye muligheter for å utrydde en «stille epidemi» som i stor grad rammer en marginalisert gruppe i samfunnet. Helsevesenet må imidlertid...
19.03.2018
De som genetisk sett har lett for å bli overvektige, har særlig nytte av et sunt kosthold for å gå ned i vekt. Det viser en ny studie. Fem om dagen er bra. Illustrasjonsfoto: cyano66/iStock Overvekt...
19.03.2018
Norsk helsevesen har i mange år gjennomført strenge tiltak for å hindre spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA). I 2015 ble det rapportert inn 2 233 tilfeller av MRSA (43 per...
19.03.2018
Tor Jørgen Melien Forsvarets sanitet Helse for stridsevne 1941–2016. 517 s, ill. Oslo: Dreyers forlag, 2016. Pris NOK 399 ISBN 978-82-8265-175-2 Denne historiske fremstillingen av Forsvarets sanitet...
05.03.2018
Gunnar Tellnes Helsefremmende samhandling Natur og kultur som folkehelse. 210 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-450-1696-3 Gunnar Tellnes er professor i samfunnsmedisin i...
05.03.2018
Av 68 legemidler godkjent av de europeiske legemyndighetene hadde kun halvparten dokumentert effekt på pasienters overlevelse eller livskvalitet. Det viser en ny studie. Produksjon av kreftmedisiner...