Samfunnsmedisin
20.04.2020
Hendelser av stor samfunnsmessig betydning førte til dårligere humør hos amerikanske turnusleger. Foto: Reuters / NTB Scanpix Vi vet etter hvert en del om hvordan arbeidspress, stress, vaktbelastning...
17.04.2020
Et formål med å «flate ut kurven» for covid-19-pandemien er å vinne tid, så helsevesenet kan forberede seg. Skrøpelige eldre kan ha mye å vinne på at vi bruker tiden godt. Jeg ser fem områder som...
15.04.2020
Forstyrrelser i form av telefonanrop til sykepleierne var assosiert med flere feil i medisinadministreringen på en barneintensivavdeling i USA. Illustrasjonsfoto: Dean Mitchell / iStock Mobiltelefon...
13.04.2020
En ny vaksine mot denguefeber ser ut til å være mer effektiv enn den som brukes i dag. Illustrasjon: smuay/iStock Denguefeber kan i milde tilfeller være asymptomatisk, men kan i alvorlige tilfeller...
31.03.2020
En kvinne med akutte magesmerter ble innlagt med mistanke om kolecystitt. I tillegg til magesmerter hadde hun feberfølelse, oppkast, redusert matlyst og diaré. Hun hadde ingen...
31.03.2020
Smittevernoverlege i Sel kommune, Therese Renaa, oppdaterte kommunens smittevernplan i januar etter at de første meldingene om utbruddet av covid-19 kom. Hun fikk mye raskere bruk for planen enn hun...
NO IMAGE
30.03.2020
Hans-Jørgen Wallin Weihe, red. Doping Avhengighet, forfengelighet og ytelse. 317 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 398 ISBN 978-82-02-58697-3 Doping er et vidt begrep...
30.03.2020
I juni 2019 la det regjeringsoppnevnte tvangsutvalget frem en murstein av et utkast til en ny lov, den såkalte tvangsbegrensningsloven. Lovutkastet teller 800 sider og har som formål å samle inn i én...
27.03.2020
Som ledd i håndteringen av koronaviruspandemien åpnet Kristiansand legevakt 14. mars en luftveislegevakt i egne lokaler. Koronavirus gir ofte luftveissymptomer sammen med feber og sykdomsfølelse ( 1...
25.03.2020
Folkehelseinstituttet har sammenfattet en hurtigoversikt over luftbåren smitte av koronaviruset. Deres litteratursøk har ikke ledet til funn av studier som dokumenterer at det forekommer luftbåren...