Psykiatri
22.02.2021
Høy sysselsetting er en av suksessfaktorene bak den nordiske velferdsstaten. Men for dem som har falt ut av arbeidslivet, kan veien tilbake være lang. Det er på tide å tenke...
08.02.2021
For japanske studenter var mening i livet knyttet til opplevelsen av at andre hadde behov for en, ifølge en ny kvalitativ studie. Illustrasjon: Jens Magnusson / NTB Selvmord er den viktigste årsaken...
01.02.2021
Psykisk liding kan både vere ein risikofaktor for covid-19 og ein følgjetilstand etter covid-19. Illustrasjon: DrAfter123/iStock I ein kohortstudie basert på eit elektronisk helseregisternettverk i...
NO IMAGE
11.01.2021
Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt, Paul Robinson Sult Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. 267 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 449 ISBN 978-82-05-41035-0...
07.01.2021
Kommunikasjon er et sentralt verktøy i lege–pasient-forholdet. Bruk av det monumentale virkemidlet stillhet er derimot lite nevnt. Hvorfor det? Stillhet er ikke ingenting. Stillhet har en viktig...
06.01.2021
Cannabis hemmer sosiale aktiviteter hos mus ved å redusere laktatproduksjonen i astrocytter og dermed energitilførselen til nærliggende nevroner. Illustrasjon: benoitb/Istock Psykotrope stoffer og...
14.12.2020
Samtaler om barnas situasjon med foreldre som er deprimerte, er noen av de viktigste samtalene man kan ha som behandler, ikke minst i forebyggende øyemed. Foreldrerollen er en av de mest krevende...
NO IMAGE
23.11.2020
Mikkel Højlund, Christina Blanner Wagner, Julie Eg Frøkjær Psykiatriske cases 187 s. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 250 ISBN 978-87-93590-92-2 Den danske...
23.11.2020
Hva er galskap? Kan vi beskrive og gjenkjenne galskap? Hvis ikke, er det da meningsfullt å snakke om psykiatrisk diagnostikk som et fag? Patients Waiting to See the Doctor, with Figures Representing...
23.11.2020
Siden 1993 er det kommet 15 nye legemidler mot epilepsi på markedet. Selv om mulighetene for persontilpasset behandling aldri har vært større, er andelen anfallsfrie pasienter likevel den samme som...