Annonse
Annonse
Onkologi
26.06.2018
Lars A. Akslen, Randolph S. Watnickred. Biomarkers of the tumor microenvironment Basic studies and principle applications. 534 s, tab, ill. Cham: Springer, 2017. Pris EUR 135 ISBN 978-3-319-39145-8...
26.06.2018
Anne Blanchard, Roger Strandred. Cancer biomarkers Ethics, economics and society. 148 s, tab, ill. Kokstad: Megaloceros Press, 2017. Pris USD 10 ISBN 978-82-91851-04-4 Boken er en samling av åtte...
26.06.2018
Økt kunnskap om behandling av kreft har ført til betydelig bedret overlevelse, også hos prepubertale jenter og kvinner i fertil alder ( 1 ). Det er derfor viktig å ta hensyn til fremtidig...
26.06.2018
Underernæring forekommer i alle faser av en kreftsykdom. God ernæring øker sjansen for at pasienten kan gjennomføre behandlingen. Illustrasjon: Sylvia Stølan Det har i en årrekke vært kjent at...
12.06.2018
Massimo Carlini, red. Abdominal neuroendocrine tumors 198 s, tab, ill. Milano: Springer, 2018. Pris EUR 135 ISBN 978-88-470-3954-4 Dette er et kompendium som springer ut fra de toårlige rapportene...
12.06.2018
I 1998 vedtok Stortinget å innføre et landsdekkende tilbud om brystkreftscreening med mammografi for kvinner i alderen 50–69 år. Siden 2004 har alle kvinner i målgruppen blitt invitert til...
08.05.2018
Lamin A/C -mutasjon kan gi plutselig hjertedød uten forutgående symptomer eller tegn på dilatert kardiomyopati. Familiescreening kan være nyttig for å avdekke tidlig sykdom hos asymptomatiske bærere...
17.04.2018
Kan vi snart begynne å snakke åpent om at også leger gjør feil? Haukeland-saken, der en 6-åring døde som resultat av feilmedisinering, har blitt behørig omtalt i både tabloid og faglig presse ( 1 )...
19.03.2018
Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom . I alle sammenhenger. Av mange grunner. Norge har høy forekomst og dødelighet av...
05.03.2018
Håvard Aagesen Ingenmannsland For oss som ikke døde, som ikke lenger er syke, men heller ikke blir friske. 223 s. Oslo: Forlaget Press, 2017. Pris NOK 329 ISBN 978-82-328-0125-1 Jeg tror neppe jeg er...