Annonse
Annonse
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
11.04.2019
Kjell Åsmund Salvesen er klinikksjef ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital. Foto: Privat Regjeringens forslag om at fosterreduksjon ikke lenger skal være selvbestemt, men kun innvilges etter...
19.03.2019
Som medlemmer i abortklagenemnda har vi sett flere kvinner som svært seint søker abort fordi de ikke har visst at de har vært gravide. Mange har brukt langtidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler...
07.03.2019
Sårbare kvinners reproduktive helse bør ikke ofres for politisk vinning. Abort bør være lovlig, tilgjengelig og selvbestemt fordi det er overveldende dokumentasjon på at begrensninger gir utrygge...
07.03.2019
En fjerdedel av verdens befolkning menstruerer. Dette må vi kunne snakke mer om. «Psst … har du en tampong?» Ordene sies dempet og med lett sammenbitte tenner av en kollega som ikke har så lyst...
25.02.2019
Den langvarige krigen skader og dreper sivile, paralyserer helsevesenet, hemmer infrastrukturen og gjør mattilførselen ustabil. Da jeg reiste hjem fra Jemen i 2017, forlot jeg et...
04.02.2019
P-pillen kom til Norge i 1967. I Tidsskriftet nr. 12/1972 sto en liten sak om at pakningsvedlegget ikke stemte overens med det Helsedirektoratet mente (Tidsskr Nor Lægeforen 1972; 92: 881). P-piller...
28.01.2019
Assistert befruktning hjelper mange å bli foreldre, men både biologien og lovverket setter begrensninger. Det første prøverørsbarnet ble født i England i 1978. Til nå har over åtte millioner barn...
24.01.2019
Ved operativ behandling av stressinkontinens hos kvinner er periurethral injeksjon et alternativ til dagens hovedmetode, som er en slynge av polypropylen som legges tensjonsfritt under midturethra...
21.01.2019
Medfødte hjertefeil er definert som medfødte strukturelle forandringer i hjertet og/eller de store intratorakale karene med funksjonell eller potensielt funksjonell betydning ( 1 ). Hjertefeil er den...
17.01.2019
De nye retningslinjene for glukosebelastningstesting av de fleste gravide bryter med sentrale forutsetninger for et screeningprogram. Fra 2018 skal alle førstegangsgravide over 25 år, dvs. 80 % av...