Fødselshjelp og kvinnesykdommer
19.08.2019
Planlagte hjemmefødsler har lav sannsynlighet for alvorlige komplikasjoner. Men om de inntrer, er mulighetene for å håndtere dem svært begrensede. Foreslåtte nedleggelser av fødeavdelinger flere...
24.06.2019
Antologi Blod og bein Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie. 222 s, tab, ill. Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2019. Pris NOK 299 ISBN 978-82-7965-386-8 Denne rikt illustrerte antologien...
27.05.2019
Hans Husum Skjult – ny krigsmaskin 223 s, ill. Larvik: Forlaget Rødt, 2018. Pris NOK 340 ISBN 978-82-8349-017-6 Kollega Hans Husum har arbeidet med krigskirurgi og traumer i over 40 år. Skjult – ny...
03.05.2019
Kvinner som blir gravide innen ett år etter en dødfødsel, har ikke økt risiko for dødfødsel, prematur fødsel eller redusert fostervekst i neste svangerskap. Dette viser en stor studie med norsk...
11.04.2019
Kjell Åsmund Salvesen er klinikksjef ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital. Foto: Privat Regjeringens forslag om at fosterreduksjon ikke lenger skal være selvbestemt, men kun innvilges etter...
19.03.2019
Som medlemmer i abortklagenemnda har vi sett flere kvinner som svært seint søker abort fordi de ikke har visst at de har vært gravide. Mange har brukt langtidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler...
07.03.2019
Sårbare kvinners reproduktive helse bør ikke ofres for politisk vinning. Abort bør være lovlig, tilgjengelig og selvbestemt fordi det er overveldende dokumentasjon på at begrensninger gir utrygge...
07.03.2019
En fjerdedel av verdens befolkning menstruerer. Dette må vi kunne snakke mer om. «Psst … har du en tampong?» Ordene sies dempet og med lett sammenbitte tenner av en kollega som ikke har så lyst...
25.02.2019
Den langvarige krigen skader og dreper sivile, paralyserer helsevesenet, hemmer infrastrukturen og gjør mattilførselen ustabil. Da jeg reiste hjem fra Jemen i 2017, forlot jeg et...
04.02.2019
P-pillen kom til Norge i 1967. I Tidsskriftet nr. 12/1972 sto en liten sak om at pakningsvedlegget ikke stemte overens med det Helsedirektoratet mente (Tidsskr Nor Lægeforen 1972; 92: 881). P-piller...