Annonse
Annonse
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
17.09.2018
Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelser viser at til enhver tid har omtrent 7 % av de opererte i norske sykehus en infeksjon i operasjonsområdet ( 1 , 2 ). Infeksjoner i operasjonsområdet er...
26.06.2018
Anne Blanchard, Roger Strand, red. Cancer biomarkers Ethics, economics and society. 148 s, tab, ill. Kokstad: Megaloceros Press, 2017. Pris USD 10 ISBN 978-82-91851-04-4 Boken er en samling av åtte...
26.06.2018
Økt kunnskap om behandling av kreft har ført til betydelig bedret overlevelse, også hos prepubertale jenter og kvinner i fertil alder ( 1 ). Det er derfor viktig å ta hensyn til fremtidig...
26.06.2018
Med moderne behandling og god oppfølging kan hivpositive kvinner gjennomføre svangerskap og fødsel med minimal risiko for smitte til barnet. Om lag en tredel av de snaut 5 000 personene som lever med...
12.06.2018
Som pasient med en alvorlig kreftdiagnose har jeg vært på Akershus universitetssykehus til utredning og behandling utallige ganger. Mitt første møte med denne miniutgaven av et moderne samfunn var...
12.06.2018
Fødselsomsorgen i Norge har vært gjenstand for diskusjon gjennom flere tiår. Internasjonalt har trenden vært en sentralisering av fødsler, både av økonomiske og faglige grunner. Det har vært hevdet...
12.06.2018
Inseminasjon i livmor ga flere levendefødte enn forsøk på befruktning på «gamlemåten». Illustrasjonsfoto: cosmin4000/iStock En ny studie, publisert i The Lancet ( 1 ), sammenlignet effekten av...
12.06.2018
Fødestuer ble i sin tid opprettet for å lette arbeidssituasjonen for distriktsjordmødrene. Nå er de fleste fødestuer nedlagt på grunn av lave fødselstall. Tryggheten ved fødestuefødsler er et...
28.05.2018
Berit Austveg Abort En etisk argumentasjon. 176 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-8282-151-3 Berit Austveg har en mangslungen yrkeserfaring, blant annet innen global og...
28.05.2018
Møtet med en liten enhet i rolige omgivelser kan forklare de gode resultatene etter prøveprosjektet med medikamentell abort hos avtalespesialist. Anette Berg hos Oslogynekologene på Majorstuen var en...