Fødselshjelp og kvinnesykdommer
22.05.2020
Etter at mødre i Nigeria fikk informasjon om tegn på og farer ved gulsott hos nyfødte, sank forekomsten av kjerneikterus betydelig. Illustrasjonsfoto: Redux / NTB scanpix I Norge og andre...
22.05.2020
For hvert år som går, fratar vi 30 000 gutter og menn muligheten til å få effektiv profylakse mot kreft. I Norge har vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) blitt tilbudt 11–12 år gamle...
15.05.2020
Gravide bør få tilbud om ultralydundersøkelse i 12.–14. svangerskapsuke. Hvis det er økt risiko for trisomi hos fosteret, bør kvinnen tilbys non-invasiv prenatal test. Ved non-invasiv prenatal test (...
04.05.2020
Postoperativ smerte etter keisersnitt kan være underrapportert og mangelfullt håndtert ( 1 ). I en tverrsnittsundersøkelse av postoperativ smerte hos 215 norske sykehuspasienter fra 2011 ble...
20.04.2020
Covid-19-pandemien har aktualisert måten kreftpasienter følges opp på. Det er gode grunner til at endringene som nå gjøres, bør bli varige. Covid-19-pandemien har ført til at det onkologiske miljøet...
03.04.2020
Koronasmitte på en fødeavdeling kan få store konsekvenser både driftsmessig og rent medisinsk. En kvinne med kjent koronasmitte fødte nylig ved vår avdeling, og vi håper våre erfaringer og...
25.03.2020
Covid-19: Er det tid for et unntak fra samtykkekravet i helseforskningsloven? Det pågår hektisk aktivitet i forskningsmiljøer over hele landet for å få til sanntidsforskning på pandemien som griper...
08.03.2020
De fleste leger vil møte pasienter som har vært utsatt for overgrep og vold – og som aldri har fortalt noen om det. Én av tre kvinner på verdensbasis utsettes for fysisk og/eller seksuell vold fra en...
12.02.2020
Vaksinering mot pandemisk influensa A(H1N1) under svangerskapet ga ingen uheldige følger hos barna i en stor kohortstudie. Illustrasjonsfoto: Reuters / NTB scanpix I en retrospektiv kohortstudie med...
06.02.2020
En studie der man sammenliknet fødselsinduksjon ved overtidig svangerskap mot avventende behandling, måtte avbrytes på grunn av flere dødfødsler ved avventende behandling. Illustrasjon: Science photo...