Allmennmedisin
25.03.2020
Covid-19: Er det tid for et unntak fra samtykkekravet i helseforskningsloven? Det pågår hektisk aktivitet i forskningsmiljøer over hele landet for å få til sanntidsforskning på pandemien som griper...
25.03.2020
Forekomsten av gastroenteritt og ørebetennelse blant barn har gått ned. Skyldes dette vaksinering mot rotavirus og pneumokokker? I Norge ble pneumokokk- og rotavirusvaksinene innført i henholdsvis...
24.03.2020
Rotavirus er den hyppigste årsaken til alvorlig diaré hos små barn ( 1 ). I perioden 2006–13 var rotavirus årsak til 63–65 % av alle sykehusinnleggelser på grunn av gastroenteritt hos barn under fem...
24.03.2020
Akutt mellomørebetennelse er en hyppig årsak til at små barn bringes til lege og legevakt ( 1 ). Det er også en hyppig årsak til bruk av antibiotika hos små barn. Dersom forebyggende tiltak kunne...
24.03.2020
Svært få barn har testet positivt i covid-19-utbruddet. Dette kan tyde på at barn enten får milde symptomer eller at færre blir smittet. Covid-19-smitteutbruddet som startet i Kina i desember 2019,...
22.03.2020
Svært mange antibiotikaforskrivninger i en stor studie i USA manglet adekvat indikasjon. Illustrasjon: Science History Images / Alamy Stock Photo Overbehandling og feilbehandling med antibiotika er...
22.03.2020
Intravenøs administrering av BCG-vaksine ga nesten full beskyttelse mot M. tuberculosis i en apestudie. Lungene til apene i studien. Det røde og gule viser betennelse fra tuberkulose. Dyrene på øvre...
16.03.2020
Frem til i dag var jeg en på laget. Nå er jeg satt på tribunen med karantene. Det gjør vondt å ikke kunne bidra. Foto: Sturlason Det finnes en ordbok for «obskure sorger», samlet og kultivert av John...
11.03.2020
Metabolsk syndrom øker kardiovaskulær risiko inntil fire ganger. Høyt blodtrykk teller mest. Illustrasjon: Daniela Jovanovska-Hristovska / iStock En stor kohortstudie, nylig publisert i Annals of...
09.03.2020
Er økende antall pasientklager mot fastleger et symptom på en ordning i krise? Hvert år utføres omkring 14 millioner konsultasjoner i fastlegeordningen, mens det kun meldes inn omkring 500–600 saker...