Annonse
Annonse
Allmennmedisin
15.03.2018
Antidepressive legemidler ved depresjon er mer effektive enn placebo, hevder forfatterne av en ny, stor studie. Men hva er den kliniske betydningen? Illustrasjonsfoto: FotografiaBasica/iStock...
05.03.2018
Håvard Aagesen Ingenmannsland For oss som ikke døde, som ikke lenger er syke, men heller ikke blir friske. 223 s. Oslo: Forlaget Press, 2017. Pris NOK 329 ISBN 978-82-328-0125-1 Jeg tror neppe jeg er...
05.03.2018
Lars Bjerrum, Ruth Kirk Ertmann, Dorte Ejg Jarbøl et al. 101 almenmedicinske patienter 291 s. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 275 ISBN 978-87-628-1657-2 Den første norske læreboken i klinisk...
05.03.2018
Legeforeningen og Rådet for legeetikk fraråder leger å delta i aldersvurdering av unge asylsøkere. Dagens metoder er for usikre, og det er vanskelig å ivareta prinsippene om frivillighet og informert...
05.03.2018
Flertallet av norske koronarpasienter endrer ikke livsstil og når ikke behandlingsmålene for kolesterol og blodtrykk etter utskrivning fra sykehus. Koronar hjertesykdom er den viktigste årsaken til...
05.03.2018
Et fettsyrederivat øker plasmalekkasjen fra retina hos mus med diabetisk retinopati, men lekkasjen dempes av en enzymhemmer. Eksempler på kilder til omega-3-fettsyrer i mat: laks, avokado, nøtter,...
19.02.2018
Hilde Sophie Plau Nå er det min tur 219 s. Oslo: Humanist forlag, 2017. Pris NOK 369 ISBN 978-82-8282-155-1 Brystkreft er den hyppigste kreftformen for kvinner. De fleste leger og legfolk kjenner...
19.02.2018
Mange pasienter bruker legemidler som er skadelige eller uhensiktsmessige. Å avslutte slik medikamentbruk kalles på engelsk deprescribing . Vi foreslår at det kalles avmedisinering på norsk...
19.02.2018
Gjentatte episoder med luftveisobstruksjon eller hoste er svært vanlig de første leveårene. Hos de fleste barn under 4–5 år vil symptomene være forbigående, men slike episoder kan også være det...
19.02.2018
Slanking fører ikke til mindre sykelighet og lavere dødelighet. Slike forsøk på å oppnå god helse er som regel en håpløs strategi. Vi presenterer en alternativ folkehelsestrategi bygd på aksept,...