Allmennmedisin
NO IMAGE
04.05.2020
Christina Lindholm Sår 4. utg. 512 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2020. Pris NOK 689 ISBN 978-82-02-64800-8 Sår har siden tidenes morgen vært en potensielt alvorlig...
NO IMAGE
04.05.2020
Podkurs i motiverende intervju Helsedirektoratet, 2019 Podkasten tilbyr et lynkurs i samtalemetoden motiverende intervju (MI) i et format som særlig er egnet for den travle praktiker eller student...
04.05.2020
Arvelig ventrikkelpolypose i form av gastrisk adenokarsinom og proksimal ventrikkelpolypose (gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach, GAPPS) er en sjelden tilstand karakterisert...
04.05.2020
Årsakene til matintoleranse er mange, og symptomene spenner over et vidt spektrum. Matintoleranse hos barn er trolig overdiagnostisert. Opptil 25–40 % i en befolkning selvrapporterer at de får utløst...
30.04.2020
Med nåværende antiepileptiske legemidler oppnår rundt to tredjedeler rimelig god anfallskontroll. De øvrige blir ansett som legemiddelresistente. Men er de virkelig det? Rundt en tredjedel av...
30.04.2020
Gamblere i gjeld står i en farlig situasjon. Fastleger kan lose dem i riktig retning. Foto: privat Dataspill er fascinerende og spennende. Man kan velge en idealisert personlighet med magiske evner,...
29.04.2020
Pasienter med multippel sklerose behandles ofte med immunsuppressive medisiner og har ofte funksjonssvikt eller andre sykdommer. De kan derfor ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 hvis de...
27.04.2020
En omlegging av det kommunale helsetilbudet er essensielt i møte med en potensiell koronabølge. I Nesbyen i Hallingdal ble det gjort seks grep som viste seg å være nyttige. Helsesykepleier Bodil...
23.04.2020
Skrøpelige eldre med multisykdom har høy risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte med koronavirus. Til forskjell fra «vanlig død» på sykehjem der det er tid til forberedelser, kan tilstanden...
22.04.2020
Leger, sykepleiere og pårørende kommer med hjerteskjærende beskrivelser av akutt pustebesvær, panikk og kvelningsopplevelse hos enkelte covid-19-pasienter i terminalfasen...