Annonse
Annonse
Allmennmedisin
12.06.2018
Nye studier viser at T-dreperceller kan omdannes til hukommelsesceller. Dette kan få betydning for utviklingen av vaksiner. Hvilende T-lymfocytter. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB...
11.06.2018
Den nye diagnosen kjønnsinkongruens er en anerkjennelse av transpersoners rett til selv å bestemme hvem de vil være. Forståelsen av kjønn og kjønnsidentitet er i endring i Norge og internasjonalt...
28.05.2018
Berit Austveg Abort En etisk argumentasjon. 176 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-8282-151-3 Berit Austveg har en mangslungen yrkeserfaring, blant annet innen global og...
28.05.2018
Tarmmikrobiota som produserer kortkjedede fettsyrer fra kostfibre, kan forbedre glukosehomøostasen ved type 2-diabetes. Man kan forbedre type 2-diabetes ved å hemme opptaket av karbohydrater...
28.05.2018
Få temaer vekker så sterke følelser i medisinske fagmiljø som amming. Hvor gode holdepunkter finnes det for å anbefale morsmelk som eneste ernæring etter de fire første levemånedene? Illustrasjon:...
18.05.2018
En tidligere frisk kvinne i 60-årene oppsøkte legevakten etter fire dagers sykehistorie med ubehag og ømhet under høyre bryst. Når hun beveget skulderen, strammet huden under brystet. Ved palpasjon...
08.05.2018
Årlig innlegges ca. 900 000 pasienter i somatiske sengeposter på sykehus her i landet ( 1 ), og omtrent tre firedeler av disse legges inn i en indremedisinsk enhet ( 2 ). De 98 sengene ved Medisinsk...
08.05.2018
Astmabehandling etter SMART-prinsippet reduserer risikoen for forverring av sykdommen. Dette viser en ny metaanalyse. Illustrasjonsfoto: iStock Astmabehandling har tradisjonelt bestått av inhalasjon...
08.05.2018
Anette Hjartåker, Jan I. Pedersen, Hanne Müller et al. Grunnleggende ernæringslære 3. utg. 475 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 729 ISBN 978-82-05-49693-4 Dette er den tredje...
08.05.2018
Har du ligget våken en natt og bekymret deg over en pasient eller to? Jeg har ingen statistikk på det, men du er neppe alene. Foto: Privat Kl 0424 En urolig drøm vekker meg, jeg ligger i halvsøvne og...