Ziaullah Kamal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ziaullah Kamal (f. 1971) er spesialist i indremedisin. Han er assistentlege ved Kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Kardiologisk avdeling

Artikler av Ziaullah Kamal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media