Ziaullah Kamal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ziaullah Kamal

Ziaullah Kamal, Merete Gulbrandsen Nordstad, Espen Molden
14.08.2008
Polyfarmasi er hverdagen for dagens hjertesviktpasienter. Mange legemidler som er aktuelle ved hjertesvikt, blir metabolisert via cytokrom P-450 (CYP)-enzymer. Dette er en gruppe enzymer der genetisk...
Ziaullah Kamal, Merete Gulbrandsen Nordstad, Espen Molden
14.08.2008
Patients with heart failure often use many drugs, of which several are metabolised via cytochrome P-450 (CYP) enzymes. This is a group of enzymes where genetic polymorphism may lead to large...
Ziaullah Kamal, Geir Øystein Andersen, Gunnar Smith, Frøydis Stornes, Knut Haakon Stensæth, Jan Eritsland
26.06.2012
En tidligere frisk kvinne i 40-årene oppsøkte allmennlege grunnet langvarig hoste, tung pust og tretthet. Dette er generelle symptomer som kan representere en rekke sykdommer. Pasienten hadde vært...