Yngvar Gundersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Yngvar Gundersen

Yngvar Gundersen, Per Vaagenes, Anne Dreiem, Frode Fonnum
18.03.2004
Glysin er en ikke-essensiell aminosyre og en nøkkelsubstans i metabolismen av ettkarbonfragmenter, proteiner, peptider, nukleotider, porfyriner og gallesalter. Den opptrer i de fleste vev og...
Yngvar Gundersen, Per Vaagenes, Oddvar Myhre, Jannike Mørch Andersen
10.04.2003
Kvaliteten på akutt behandling av svære traumer er de siste tiårene blitt stadig bedre. Hurtig og effektiv førstehjelp (optimal væsketilførsel og kontroll med respirasjonen på skadestedet, rask...
Yngvar Gundersen, Per Vaagenes
20.05.2001
Sjokklunge (acute respiratory distress syndrome, ARDS) ble første gang beskrevet av Ashbaugh og medarbeidere i Lancet i 1967 (1). Det opprinnelige pasientmaterialet var ganske heterogent og omfattet...
Yngvar Gundersen, Per Vaagenes, Trine Reistad, Per Kristian Opstad
17.11.2005
Hvert år tar branner livet av omkring 60 mennesker i Norge. Brannvesenet foretar årlig ca. 100 000 utrykninger, og forsikringsselskapene utbetaler erstatninger som nærmer seg 4 milliarder kroner (...