Wolfgang Lilleby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Wolfgang Lilleby

Nils Kristian Raabe, Wolfgang Lilleby, Gunnar Tafjord, Lennart Åström
29.05.2008
Cancer prostatae er den hyppigst forekommende kreftsykdom hos menn. I 2005 fikk 3 662 norske menn diagnosen. Median alder ved diagnosetidspunktet var 71 år, og 12,2 % var under 60 år ( 1 )...
Nils Kristian Raabe, Wolfgang Lilleby, Gunnar Tafjord, Lennart Åström
29.05.2008
Prostate cancer is the most prevalent type of cancer in men. In 2005, 3 662 Norwegian men were diagnosed with this cancer; median age at the time of diagnosis was 71 years and 12.2 % were younger...
Sophie D. Fosså, Andrea Egey, Svein Andreas Haukaas, Anders Angelsen, Olbjørn Klepp, Viktor Berge, Karol Axcrona, Wolfgang Lilleby
26.02.2009
I en artikkel om hormonbehandling ved prostatakreft i Tidsskriftet nr. 22/2008 forekommer det en del feil som er egnet til å forvirre pasienter og ikke-spesialister ( 1 ). Innledningsvis vil vi...
Wolfgang Lilleby, Eivor Hernes, Håkon Wæhre, Nils Raabe, Sophie D. Fosså
02.11.2006
Omtrent en firedel av alle nye tilfeller med prostatakreft i Norge ble tidligere diagnostisert med metastatisk sykdom ( 1 ). Tilsvarende andel i dag er rundt 10 – 15 % (Kreftregisteret, upubliserte...
Odd Terje Brustugun, Ole Nome*, Øyvind S. Bruland, Lars Ottestad, Wolfgang Lilleby
12.06.2003
Med en insidens på 2 500 og en mortalitet på 30 % er brystkreftsykdommen et betydelig samfunnsmessig problem ( 1 ). Studier har vist at adjuvant strålebehandling gitt tidlig reduserer...
Wolfgang Lilleby
23.10.2003
Den optimale behandlingen av pasienter med lokalisert prostatakreft er meget omdiskutert. De etablerte aktive behandlingstilbud med kurativ målsetting er prostatektomi eller strålebehandling med...
Nils Kristian Raabe, Marius Normann, Wolfgang Lilleby
24.03.2015
Prostate cancer is the most commonly occurring type of cancer in men in Norway, and 4 978 men received the diagnosis in 2011 ( 1 ). Prostatectomy and radiotherapy are the only two treatment...
Wolfgang Lilleby, Jon Sudbø, Sophie D. Fosså
03.03.2005
Ny molekylærbiologisk innsikt har vist at mange krefttyper bare delvis kan forklares ved genetiske forandringer, og at eksponering for ulike miljøfaktorer/diett i minst like stor grad forklarer...
Nils K. Raabe, Gunnar Tafjord, Wolfgang Lilleby
15.05.2012
Ved høydoserate brakyterapi implanteres strålekilder med kort rekkevidde direkte inn i prostata. Kombinert med hormoner og ekstern strålebehandling oppnås god tumorkontroll og gode langtidsresultater...
Nils Kristian Raabe, Marius Normann, Wolfgang Lilleby
24.03.2015
Prostatakreft er den vanligst forekommende kreftsykdom hos menn i Norge, og i 2011 var det 4 978 som fikk diagnosen ( 1 ). Prostatektomi og strålebehandling er de to eneste behandlingsmodaliteter som...
Arne Solberg, Anders Angelsen, Viktor Berge, Wolfgang Lilleby, Jon Iversen, Olbjørn Klepp, Bjørn Brennhovd, Dag Johannessen, Yngve Nygård, Kari Larsen, Andreas Stensvold
30.06.2015
I Tidsskriftet betviler Truls E. Bjerklund Johansen ( 1 ) at norske menn er tjent med egne nasjonale retningslinjer for prostatakreft ( 2 ) fordi han mener disse avviker vesentlig fra European...
Wolfgang Lilleby, Nils Kristian Raabe, Marius Normann
16.06.2015
Professor og urolog Truls Bjerklund Johansen, har meget fortjenstfullt kommentert vår artikkel om innvendig strålebehandling med lavdoserate brakyterapi av lavrisikopasienter med prostatakreft ( 1...