Wiers-Jenssen J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Wiers-Jenssen J

Wiers-Jenssen J, Aasland OG
20.08.1999
Sammendrag Et årskull norske medisinstudenter ble fulgt gjennom den prekliniske delen av studiet. Vi ville kartlegge utviklingen i preferanser i forhold til fremtidig karriere. Et spørreskjema ble...
Wiers-Jenssen J, Vaglum P, Ekeberg Ø
20.08.1997
Sammendrag Denne landsrepresentative studien tar for seg et kull medisinstudenters ambisjonsnivå og spesialitetspreferanser ved studieslutt sammenliknet med et kull begynnerstudenter. I begge kullene...