Wenche Nystad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for kroniske sykdommer og aldring

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med idé, design, kvalitetssikring og tolking av resultater, utarbeiding og revisjon av manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Wenche Nystad er ph.d., epidemiolog og seniorforsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Wenche Nystad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media