Wenche Iren Bjelkarøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Wenche Iren Bjelkarøy

Wenche Iren Bjelkarøy, Sverre Sandberg, Geir Thue, Asbjørn Digranes, E. Arne Høiby, Gro Lermark, Kjetil K. Melby
12.01.2006
Urinveisinfeksjoner, da særlig cystitter, hører til de hyppigst forekommende infeksjonssykdommene. I allmennpraksis er insidensen av urinveisinfeksjoner 30 – 40 per 1 000 pasienter per år ( 1 ). Ca...
Kristi Johanne Skurtveit, Wenche Iren Bjelkarøy, Nina Gade Christensen, Geir Thue, Sverre Sandberg, Gunnar Hoddevik
10.06.2001
Infeksiøs mononukleose diagnostiseres på grunnlag av kliniske funn samt hematologiske (1) og serologiske undersøkelser. Ved klinisk infeksiøs mononukleose ansees påvisning av infeksiøs mononukleose...
Geir Thue, Anders Bærheim, Wenche Iren Bjelkarøy, Asbjørn Digranes
11.03.2010
Urindyppekultur ble introdusert i Norge tidlig i 1970-årene og har fått betydelig anvendelse ved bakteriologisk diagnostikk av urinveisinfeksjoner i allmennpraksis. Norsk kvalitetsforbedring av...