Vigleik Jessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Vigleik Jessen er spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi og klinikksjef ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Vigleik Jessen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media