Vigleik Jessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vigleik Jessen

Thomas Reiten Bovim, Lars Hellemo, Anders Nordby Gullhav, Vigleik Jessen, Trude Mittet
25.02.2020
Datasimuleringer gir grunn til å tro at ventetider for akuttpasienter reduseres hvis sykehusene lar noe kapasitet stå ledig tettere opp mot tidspunktet den skal brukes. Etterspørselen etter...
Siri Bjørgen, Vigleik Jessen, Otto Schnell Husby, Øyvind Røset, Olav A. Foss
27.03.2012
The quality register for joint prostheses at the St. Olavs Hospital could become a useful tool for quality assurance and research. The «fast-track» model, which is a knowledge-based, multimodal...
Siri Bjørgen, Vigleik Jessen, Otto Schnell Husby, Øyvind Røset, Olav A. Foss
27.03.2012
Kvalitetsregisteret for leddproteser ved St. Olavs hospital kan bli et nyttig verktøy for kvalitetssikring og forskning. «Fast track»-modellen, som er en kunnskapsbasert multimodal behandlingsmodell...