Vidar Hjellvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vidar Hjellvik

Hege Salvesen Blix, Vidar Hjellvik
15.05.2012
Ungdomstiden er den delen av livet der det brukes færrest legemidler. De vanligste legemiddelgruppene, brukt hos barn og ungdom, er antibiotika, analgetika og antipyretika, antihistaminer og...
Vidar Hjellvik, Milada Mahic, Aage Tverdal
16.10.2012
Det er et kjent fenomen at helsetilstanden varierer med sosioøkonomisk posisjon. I en studie der man sammenliknet utdanningsrelaterte forskjeller i sykelighet, dødelighet og selvopplevd generell...