Vidar Hjellvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Folkehelseinstituttet

Han har bidratt med analyse, tolking av data, revisjon og godkjenning av manuskriptet.

Vidar Hjellvik er seniorforsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Vidar Hjellvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media