Vemund Paulsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vemund Paulsen

Vemund Paulsen, Kim Vidar Ånonsen, Erik Trondsen
11.09.2008
Blødning fra mage-tarm-systemet er en vanlig årsak til innleggelse på sykehus, og utredningen av tilstanden kan være krevende. Vi presenterer en pasient som de siste årene har gjennomgått en...
Vemund Paulsen, Trygve Syversveen, Kjell Kett
18.11.2010
A 34 year old woman was admitted to Rikshospitalet to give birth. For the three previous years she had had increasing dysphagia to fluids and solids, dyspnoea in connection with meals and difficulty...
Ghous Gondal, Egil Johnson, Vemund Paulsen, Banitalebi Hasan
28.01.2010
Nøytropen enterokolitt er en alvorlig komplikasjon til kjemoterapi. Tilstanden er rapportert hos 6 % av dem med maligne blodsykdommer ( 1 ), men kan også forekomme etter organtransplantasjon og...
Vemund Paulsen, Trygve Syversveen, Kjell Kett
18.11.2010
En kvinne i 30-årene ble innlagt på sykehus for fødsel. De tre siste årene hadde hun hatt tiltakende dysfagi av væske og fast føde, dyspné i forbindelse med måltider og vanskeligheter med å rape...