Vegard Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vegard Dahl

Erik Refsland Kaspersen, Johan Ræder, Vegard Dahl
20.02.2018
Sepsis is a systemic reaction to an infection which affects the patient’s general condition and organ dysfunction develops. The condition occurs relatively frequently, with an incidence of...
Erik Refsland Kaspersen, Johan Ræder, Vegard Dahl
19.02.2018
Sepsis er en systemisk reaksjon på en infeksjon, der pasienten blir allment påvirket og utvikler organdysfunksjon. Det er en relativt hyppig tilstand, med en insidens på ca. 0,5 per 1 000 per år ( 1...
Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
02.02.2017
Vi takker Dale og medarbeidere for et interessant innspill ( 1 ) til vår korte kommentarartikkel om å skifte ut intravenøst ketobemidon med enten morfin eller oksykodon ved våre sykehus ( 2 ). De...
Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
11.10.2016
Ketobemidon (Ketorax) har i flere tiår vært et av de mest brukte intravenøse opioider i Norge. Ved våre sykehus har vi imidlertid bestemt at bruken av dette preparatet skal opphøre. Årsakene er...
Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
30.09.2016
Ketobemidon (Ketorax) har i flere tiår vært et av de mest brukte intravenøse opioider i Norge. Ved våre sykehus har vi imidlertid bestemt at bruken av dette preparatet skal opphøre. Årsakene er...
Vegard Dahl
30.06.2002
Figur  1 Tverrsnitt av ryggraden med spissen av epiduralnålen i epiduralrommet, som ligger mellom ligamentum flavum og dura Smerte under en fødsel, særlig for førstegangsfødende, sies å være noe av...
Vegard Dahl
20.05.2001
Epidural smertelindring ved fødsel er vanlig, og i Norge får én av fire-fem fødende denne form for smertelindring (1). Komplikasjoner etter epidural smertelindring er sjeldne. Svangerskap og fødsel i...
Vegard Dahl
10.01.2001
I løpet av de siste tiår er det gjort betydelige fremskritt innen forståelsen av de patofysiologiske mekanismene for utvikling av postoperativ smerte. Nye medikamenter og avansert medisinsk teknologi...
Andreas Barratt-Due, Inger Hagen, Vegard Dahl
22.09.2005
Epidural smertelindring (analgesi) ble første gang introdusert for norske kvinner i 1966 ( 1 ). I 1980-årene ble metoden forbedret og man fikk såkalt lavdose kombinasjonsepidural, hvor man bruker en...
Vegard Dahl
01.07.2014
Fettembolisme og utviklingen av fettembolismesyndrom i forbindelse med traumer og ortopedisk kirurgi er kjent, men det har vært lite oppmerksomhet omkring fenomenet i de senere år. Diab og...
Jørgen Dahlberg, Vegard Dahl
24.02.2015
Aslak Syse har i sin leder i Tidsskriftet nr. 1/2015 knyttet noen kommentarer til at det i Tidsskriftet er «publisert tre bidrag der det er problematisert at det ikke kan anvendes tvang i flere...
Jørgen Dahlberg, Vegard Dahl
13.01.2015
Helsepersonelloven gir helsepersonell rett og plikt til å yte helsehjelp i tilfeller der hjelp er påtrengende nødvendig, selv om pasienten motsetter seg dette. Hjelpeplikten er imidlertid begrenset...
Vegard Dahl
05.04.2016
Henneberg, Steen W. Hansen, Tom G. Børneanæstesi 2. utg. 282 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2015. Pris DKK 550 ISBN 978-87-7749-729-2 I innledningen redegjør ikke redaktørene for tiltenkt...