Ulrike Waje-Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulrike Waje-Andreassen

Viktoria Varga, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Maria Therese Lundstadsveen, Lars Thomassen
05.11.2009
Hjerneslag rammer 12 000–14 000 mennesker i Norge hvert år. Sykdommen er ansvarlig for rundt 10 % av dødsfallene i industrielle land og er den nest vanligste dødsårsaken globalt ( 1 ). Omtrent 1/3 av...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Ånen Aarli, Jostein Kråkenes, Gunnar Norgård, David Russell
05.11.2009
Arterielt hjerneinfarkt etter nyfødtperioden har en insidens på ca. 1–2/100 000 barn/år i Nord-Amerika, Europa og Australia ( 1 , 2 ). Vi mangler data fra fattige og barnerike befolkningsgrupper i...
Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen
09.02.2006
Akuttbehandling av slagpasienter i slagenhet er effektivt når det gjelder overlevelse og funksjonelt resultat ( 1  –  3 ). Den første metaanalysen inkluderte pasienter hvor de fleste ble innlagt i...
Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Asle Hirth, David Russell
20.03.2003
Ultralydkontrastmiddel i form av mikrobobler injisert i en perifer vene vil under fysiologiske forhold destrueres i lungekretsløpet og ikke nå systemisk sirkulasjon. Hvis det foreligger en kardial...
Tori Smedal, Bente Gjelsvik, Hildegunn Lygren, Reidun Borgmann, Ulrike Waje-Andreassen, Marit Grønning
20.11.2001
Spastisitet forekommer hyppig hos pasienter med skade eller sykdom i sentralnervesystemet. Spastisitet er et sammensatt fenomen (1). Noen pasienter utnytter sin spastisitet funksjonelt som...
Julie Hordnes, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Alf Inge Smievoll
10.08.2001
Korrekt akuttbehandling av pasienter med akutt hjerneslag forutsetter bildediagnostisk fremstilling av hjernen for å skille mellom infarkt og blødning og for om mulig å se lokalisasjonen og...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Alf Inge Smievoll
20.05.2001
Siden 1970-årene har man vært oppmerksom på forekomsten av tidlige CT-tegn ved akutt cerebral iskemi. For tidsintervallet 0 – 6 timer etter symptomdebut ble det beskrevet kun få pasienter med...
Gerd Haga Bringeland, Jonas Anders Lind, Solveig B. Glad, Ulrike Waje-Andreassen
05.07.2016
A previously healthy woman in her 20s developed an intense headache, followed by acute right-sided hemiparesis and aphasia, while out jogging. She had no vascular risk factors and used no medications...
Gerd Haga Bringeland, Jonas Anders Lind, Solveig B. Glad, Ulrike Waje-Andreassen
05.07.2016
En tidligere frisk kvinne i 20-årene fikk intens hodepine etterfulgt av akutt høyresidig hemiparese og afasi under en joggetur. Hun hadde ingen vaskulære risikofaktorer og brukte ingen medisiner,...
Marte Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
23.08.2011
Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 A person in his 20s with known migraine with aura developed infarcts in the right middle cerebral artery and both anterior fields of supply (Figure 1 shows a...
Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen, Jan Brøgger, Lars Thomassen
06.05.2011
I de senere år er behandlingstilbudet for pasienter med akutt hjerneinfarkt blitt betydelig utvidet. Det er dokumentert at sammenliknet med behandling i vanlig medisinsk sengepost bedrer behandling i...
Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Jan Brøgger
06.05.2011
Utviklingen av slagenheter de siste 20 – 25 år har fundamentalt endret håndteringen av pasienter med hjerneslag. Slagenheten som behandlingskonsept har et solid vitenskapelig grunnlag, og resultatene...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Anette Storstein, Svein Rotevatn, Sverre Lehmann, Ulrike Waje-Andreassen
01.07.2011
En 61 år gammel kvinne fikk brystsmerter og forbigående synstap, deretter vansker med bruk av høyre arm og taleforstyrrelser. Tilbakevendende arteriovenøse tromboser gjorde henne i løpet av fem...
Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Martin W. Kurz, Rolf Salvesen
04.10.2011
Antje Reichenbach og medarbeidere presenterer i Tidsskriftet nr. 9 – 10/2011 det lokale opplegget for hjerneslagbehandling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål ( 1 ). Etter vårt skjønn representerer...
Marte Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
23.08.2011
Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 En person i 20-årene med kjent migrene med aura fikk infarkter i høyre arteria cerebri media og begge anteriorgebet (figur 1 viser en magnettomografidiffusjonsvektet...
Marte-Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
29.11.2011
Takk for diskusjonen! På grunn av pasientens og pårørendes ønske om anonymisering ble bevisst ikke flere opplysninger gitt. Embolier pre- og postoperativt er en viktig differensialetiologisk mulighet...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Halvor Næss
03.09.2013
Hjerneinfarkt i ung alder antas ofte å ha god prognose, men få langtidsresultater foreligger. I Hordaland har vi fulgt en gruppe unge pasienter med hjerneinfarkt i ca. 12 år. Funnene fra denne...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen
19.08.2014
Både norske og europeiske retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag har som mål at slagpasienter behandles likeverdig. Men i Norge har ikke alle pasienter tilgang til en...
Ulrike Waje-Andreassen
14.01.2014
Barrett, Kevin M. Meschia, James F. Stroke 164 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 52 ISBN 978-0-470-67436-9 Denne utgivelsen er en del av serien Nevrologi i praksis – med...
Lars Thomassen, Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen
16.06.2015
Hanne M. Frøyshovs lederartikkel i Tidsskriftet nr. 7/2015 er forunderlig lesing ( 1 ). Hun har som hovedpoeng at trombolytisk behandling kan føre til overbehandling og feil prioritering av...