Ulrike Waje-Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulrike Waje-Andreassen

Viktoria Varga, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Maria Therese Lundstadsveen, Lars Thomassen
05.11.2009
Hjerneslag rammer 12 000–14 000 mennesker i Norge hvert år. Sykdommen er ansvarlig for rundt 10 % av dødsfallene i industrielle land og er den nest vanligste dødsårsaken globalt ( 1 ). Omtrent 1/3 av...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Ånen Aarli, Jostein Kråkenes, Gunnar Norgård, David Russell
05.11.2009
Arterielt hjerneinfarkt etter nyfødtperioden har en insidens på ca. 1–2/100 000 barn/år i Nord-Amerika, Europa og Australia ( 1 , 2 ). Vi mangler data fra fattige og barnerike befolkningsgrupper i...
Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen
09.02.2006
Akuttbehandling av slagpasienter i slagenhet er effektivt når det gjelder overlevelse og funksjonelt resultat ( 1  –  3 ). Den første metaanalysen inkluderte pasienter hvor de fleste ble innlagt i...
Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Asle Hirth, David Russell
20.03.2003
Ultralydkontrastmiddel i form av mikrobobler injisert i en perifer vene vil under fysiologiske forhold destrueres i lungekretsløpet og ikke nå systemisk sirkulasjon. Hvis det foreligger en kardial...
Tori Smedal, Bente Gjelsvik, Hildegunn Lygren, Reidun Borgmann, Ulrike Waje-Andreassen, Marit Grønning
20.11.2001
Spastisitet forekommer hyppig hos pasienter med skade eller sykdom i sentralnervesystemet. Spastisitet er et sammensatt fenomen (1). Noen pasienter utnytter sin spastisitet funksjonelt som...
Julie Hordnes, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Alf Inge Smievoll
10.08.2001
Korrekt akuttbehandling av pasienter med akutt hjerneslag forutsetter bildediagnostisk fremstilling av hjernen for å skille mellom infarkt og blødning og for om mulig å se lokalisasjonen og...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Alf Inge Smievoll
20.05.2001
Siden 1970-årene har man vært oppmerksom på forekomsten av tidlige CT-tegn ved akutt cerebral iskemi. For tidsintervallet 0 – 6 timer etter symptomdebut ble det beskrevet kun få pasienter med...
Gerd Haga Bringeland, Jonas Anders Lind, Solveig B. Glad, Ulrike Waje-Andreassen
05.07.2016
En tidligere frisk kvinne i 20-årene fikk intens hodepine etterfulgt av akutt høyresidig hemiparese og afasi under en joggetur. Hun hadde ingen vaskulære risikofaktorer og brukte ingen medisiner,...
Gerd Haga Bringeland, Jonas Anders Lind, Solveig B. Glad, Ulrike Waje-Andreassen
05.07.2016
A previously healthy woman in her 20s developed an intense headache, followed by acute right-sided hemiparesis and aphasia, while out jogging. She had no vascular risk factors and used no medications...
Marte Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
23.08.2011
Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 A person in his 20s with known migraine with aura developed infarcts in the right middle cerebral artery and both anterior fields of supply (Figure 1 shows a...
Marte-Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
29.11.2011
Takk for diskusjonen! På grunn av pasientens og pårørendes ønske om anonymisering ble bevisst ikke flere opplysninger gitt. Embolier pre- og postoperativt er en viktig differensialetiologisk mulighet...
Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen, Jan Brøgger, Lars Thomassen
06.05.2011
I de senere år er behandlingstilbudet for pasienter med akutt hjerneinfarkt blitt betydelig utvidet. Det er dokumentert at sammenliknet med behandling i vanlig medisinsk sengepost bedrer behandling i...
Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Jan Brøgger
06.05.2011
Utviklingen av slagenheter de siste 20 – 25 år har fundamentalt endret håndteringen av pasienter med hjerneslag. Slagenheten som behandlingskonsept har et solid vitenskapelig grunnlag, og resultatene...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Anette Storstein, Svein Rotevatn, Sverre Lehmann, Ulrike Waje-Andreassen
01.07.2011
En 61 år gammel kvinne fikk brystsmerter og forbigående synstap, deretter vansker med bruk av høyre arm og taleforstyrrelser. Tilbakevendende arteriovenøse tromboser gjorde henne i løpet av fem...
Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Martin W. Kurz, Rolf Salvesen
04.10.2011
Antje Reichenbach og medarbeidere presenterer i Tidsskriftet nr. 9 – 10/2011 det lokale opplegget for hjerneslagbehandling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål ( 1 ). Etter vårt skjønn representerer...
Marte Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
23.08.2011
Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 En person i 20-årene med kjent migrene med aura fikk infarkter i høyre arteria cerebri media og begge anteriorgebet (figur 1 viser en magnettomografidiffusjonsvektet...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Halvor Næss
03.09.2013
Hjerneinfarkt i ung alder antas ofte å ha god prognose, men få langtidsresultater foreligger. I Hordaland har vi fulgt en gruppe unge pasienter med hjerneinfarkt i ca. 12 år. Funnene fra denne...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen
19.08.2014
Både norske og europeiske retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag har som mål at slagpasienter behandles likeverdig. Men i Norge har ikke alle pasienter tilgang til en...
Ulrike Waje-Andreassen
14.01.2014
Barrett, Kevin M. Meschia, James F. Stroke 164 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 52 ISBN 978-0-470-67436-9 Denne utgivelsen er en del av serien Nevrologi i praksis – med...
Lars Thomassen, Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen
16.06.2015
Hanne M. Frøyshovs lederartikkel i Tidsskriftet nr. 7/2015 er forunderlig lesing ( 1 ). Hun har som hovedpoeng at trombolytisk behandling kan føre til overbehandling og feil prioritering av...