Turid Veggeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Turid Veggeland

Turid Veggeland
06.09.2007
For å bedre informasjonen til pasientene har Sykehuset Telemark satset mye på å utarbeide enkle og lett forståelige informasjonssedler. Målet er at sedlene skal inneholde den «viktigste»...
Turid Veggeland, Sigurd Dyb
29.11.2006
I Tidsskriftet nr. 15/2004 ble det publisert en artikkel med tittel Klinisk farmasøyt forbedrer legemiddelbruken i sykehus ( 1 ). I en ledsagende lederartikkel ble det oppfordret til at slike studier...