Trygve Kongshavn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trygve Kongshavn

Jan Robert Grøndahl, Øystein Fossdal, Torgeir Hauge-Iversen, Einar Husebye, Elin Olaug Rosvold, Trygve Kongshavn
08.05.2018
Approximately 900 000 patients are admitted to somatic hospital wards in Norway each year ( 1 ), and approximately three-quarters of them are admitted to an internal medicine unit ( 2 ). The 98 beds...
Jan Robert Grøndahl, Øystein Fossdal, Torgeir Hauge-Iversen, Einar Husebye, Elin Olaug Rosvold, Trygve Kongshavn
08.05.2018
Årlig innlegges ca. 900 000 pasienter i somatiske sengeposter på sykehus her i landet ( 1 ), og omtrent tre firedeler av disse legges inn i en indremedisinsk enhet ( 2 ). De 98 sengene ved Medisinsk...
Trygve Kongshavn
15.02.2007
Buskerud lægeforenings arrangementskomité ønsker landsstyret, gjester, delegater, kolleger, sekretariat og Tidsskriftet hjertelig velkommen til landstyremøte 2007 på Kongsberg. Kongsberg kirke. Foto...
Trygve Kongshavn
17.05.2007
Foto Christian Berg Historien forteller at kong Christian IV ble i fyr og flamme da han fikk melding om at det var funnet sølv oppe i åsene i øvre Sandsvær i 1623. Kongen var i kronisk pengemangel og...
Kari Jussie Lønning, Trygve Kongshavn, Einar Husebye
24.09.2009
Det sendes ca. 1,9 millioner henvisninger per år fra allmennleger til sykehus eller spesialist, og ca. 150 årsverk går med til produksjon av henvisninger ( 1 ). Fastlegen henviser pasienten videre...
Svein Aarseth, Trygve Kongshavn, Kjell Maartmann-Moe, Per Hjortdahl
07.06.2016
It has been estimated that in 2006 there were 18 000 paperless migrants in Norway ( 1 ). Rejected asylum applications or expired tourist visas are common reasons why people remain illegally in Norway...
Svein Aarseth, Trygve Kongshavn, Kjell Maartmann-Moe, Per Hjortdahl
07.06.2016
Det er anslått at det i 2006 var 18 000 papirløse migranter i Norge ( 1 ). Avslag på asylsøknad eller utgått turistvisum er vanlige årsaker til at mennesker oppholder seg ulovlig her i landet. Man...
Trygve Kongshavn
30.05.2000
Stortinget var en av de første nasjonalforsamlingene i verden som drøftet skadevirkningene av tobakk. Resultatet var et nasjonalt program mot røyking som kom i 1969. Senere har Stortinget vedtatt lov...