Trond P. Leren

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond P. Leren

Kristin Ørstavik, Beate Garfelt, Trond P. Leren, Jørg Saberniak, Kristina Haugaa, Christoffer Jonsrud
04.09.2017
En middelaldrende mann var henvist til rehabilitering etter et hjerneinfarkt. Man fant da symmetriske pareser som ikke kunne forklares med hjerneinfarktet. Kombinasjonen av betydelig opphopning av...
Trond P. Leren, Turid E. Manshaus, Leiv Ose, Knut Erik Berge
20.09.2007
Familiær hyperkolesterolemi er en sykdom som skyldes en mutasjon i low density lipoprotein (LDL)-reseptorgenet, og som er karakterisert ved autosomalt dominant hyperkolesterolemi, xantomer og økt...
Trond P. Leren
28.02.2008
Dzau, VJ Liew, C-C Cardiovascular genetics and genomics for the cardiologist 308 s, tab, ill. Oxford: Blackwell, 2007. Pris GBP 80 ISBN 978-1-4051-3394-4 Denne boken er skrevet for kardiologer, og...
Trond P. Leren, Turid Manshaus, Leiv Ose
06.05.2004
Familiær hyperkolesterolemi er en sykdom som skyldes en mutasjon i LDL-reseptorgenet ( 1 ). Ubehandlet fører hyperkolesterolemien til betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom ( 1  –  4 )...
Trond P. Leren
20.10.2002
I Norge har det vært vanlig å angi prevalensen av familiær hyperkolesterolemi til 1 : 313. Dette prevalensestimatet er basert på Arvid Heibergs genetisk-epidemiologiske undersøkelse av familiær...
Trond P. Leren, Serena Tonstad, Leiv Ose
20.05.2001
Sven M. Carlsen & Irene Hetlevik postulerer i Tidsskriftet nr. 9/2001 at familiær hyperkolesterolemi er en mindre alvorlig sykdom enn tidligere antatt (1). De påstår at det i tidligere...
Trond P. Leren, Serena Tonstad, Leiv Ose
20.05.2001
Pål Smith stiller i en lederartikkel i Tidsskriftet nr. 9/2001 spørsmål om genteknologisk diagostikk av familiær hyperkolesterolemi er etisk og økonomisk riktig (1). Ett av hans momenter i denne...
Kristina Hermann Haugaa, Knut Erik Berge, Andreas Früh, Ole-Gunnar Anfinsen, Marianne Arnestad, Maria Hallerud, Knut Gjesdal, Trond P. Leren, Jan Peder Amlie
20.10.2005
Kardiale kanalopatier er et samlebegrep på dysfunksjon av kanalproteiner i myokard som kan føre til maligne ventrikulære arytmier og plutselig død. Kliniske tilstander forårsaket av...
Torbjørn Graven, Jan P. Loennechen, Trond P. Leren
18.12.2008
Brugada syndrome was first described in 1992, and is characterized by atypical right bundle branch block with persistent ST-segment elevation in right precordial leads in the electrocardiogram (ECG)...
Anders Hovland, Eyvind Bjørbæk, Trond P. Leren
22.04.2004
Gitelman og medarbeidere rapporterte om en autosomalt recessiv sykdom med lave verdier av kalium og magnesium i blodet i 1966 ( 1 ). Bartter hadde fire år tidligere beskrevet en tilstand med...
Torbjørn Graven, Jan P. Loennechen, Trond P. Leren
18.12.2008
Brugadas syndrom ble første gang beskrevet i 1992 og kjennetegnes ved atypisk høyre grenblokk med ST-elevasjon i de høyre prekordiale avledninger i elektrokardiogrammet (EKG), uten at det foreligger...
Knut Erik Berge, Kristina Hermann Haugaa, Ole-Gunnar Anfinsen, Andreas Früh, Maria Hallerud, Christoffer Jonsrud, Nina Øyen, Knut Gjesdal, Jan P. Amlie, Trond P. Leren
20.10.2005
For snart 50 år siden beskrev de norske legene Anton Jervell og Fred Lange-Nielsen en tilstand karakterisert ved lang QT-tid på EKG, og medfødt døvhet som viste autosomalt recessiv arvegang ( 1 )...
Ida Skrinde Leren, Kristina Hermann Haugaa, Thor Edvardsen, Ole-Gunnar Anfinsen, Erik Kongsgård, Knut Erik Berge, Trond P. Leren, Jan P. Amlie
28.01.2010
Et plutselig dødsfall er alltid dramatisk, særlig når det dreier seg om unge mennesker. I 10–20 % av tilfellene finner man ingen forklaring, selv etter obduksjon ( 1 ). Arvelige kardiale arytmogene...
Liv Mundal, Mirza Sarancic, Leiv Ose, Per Ole Iversen, Jens-Kristian Borgan, Marit B. Veierød, Trond P. Leren, Kjetil Retterstøl
16.06.2015
Til tross for kolesterolsenkende medikamenter har pasienter med familiær hyperkolesterolemi signifikant høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer i aldersgrupper under 70 år sammenliknet med...