Trond Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Jacobsen

Inge Kjønniksen, Leidulf Segadal, Asbjørn Haugsbø, Ragnar Hotvedt, Trond Jacobsen, Ivar Sønbø Kristiansen, Lars Nordsletten, Valbjørg G. Søndenaa
20.02.2002
Sykehusinfeksjoner er en belastning for pasientene og en vesentlig kostnadsdrivende faktor i sykehus, og representerer årlig mange ekstra liggedøgn (1). En viktig undergruppe av sykehusinfeksjonene...
Helge Garåsen, Eli Sagvik, Jan Fredrik Kvendbø, Astrid Lian, Trond Jacobsen, Magne Nylenna
30.06.2005
Legionellose ble erkjent som egen sykdom i 1976, da et utbrudd av alvorlig pneumoni rammet mange av deltakerne på en kongress for amerikanske krigsveteraner (legionærer) i Philadelphia, USA ( 1 )...