Trond Dehli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Dehli

Trond Dehli, Rolv-Ole Lindsetmo, Kjersti Mevik, Barthold Vonen
15.11.2007
Anal inkontinens er en vanlig lidelse som affiserer ca. 1,4 % av befolkningen ( 1 ). Fødselsrelaterte sfinkterskader er den viktigste årsaken til inkontinens hos kvinner ( 2 ). Det er vist at anal...
Trond Dehli, Stig Norderval, Rolv-Ole Lindsetmo, Barthold Vonen
14.08.2008
Anal inkontinens er karakterisert ved lekkasje av tarmluft og/eller avføring. Prevalensen varierer fra 0,004 % til 18 % avhengig av hvordan anal inkontinens defineres, hvilke populasjoner som...
Trond Dehli, Øivind Irtun
04.11.2004
Etter abdominalkirurgiske inngrep utvikler opptil 11 % av pasientene ventralhernie ( 1  –  3 ). Fedme og sårinfeksjon er disponerende faktorer for utvikling av ventralhernie etter laparotomi ( 4 , 5...
Trond Dehli, Anna Bågenholm, Liv-Hege Johnsen, Svein Are Osbakk, Knut Fredriksen, Kristian Bartnes
12.08.2010
Mange hardt tilskadekomne trenger behandling som bare gis ved store sykehus med tilgang til alle kirurgiske spesialiteter, intervensjonsradiologisk service og et avansert intensivmedisinsk tilbud...
Trond Dehli, Anna Bågenholm, Liv-Hege Johnsen, Svein Are Osbakk, Knut Fredriksen, Kristian Bartnes
02.12.2010
Vi takker for interessen Brattebø og Wisborg viser for vår artikkel i tidsskriftet ( 1 ). I sin kommentar er de kritiske til studiens inklusjonskriterier, som de mener burde favnet bredere. Vi vil...