Trine Elisabeth Finnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Trine Elisabeth Finnes er seksjonsoverlege ved Endokrinologisk seksjon ved Sykehuset Innlandet, Sykehuset i Hamar. Hun er der også lokal registeransvarlig lege for Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS).

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Trine Elisabeth Finnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media