Torun Marie Vatne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torun Marie Vatne

Torun Marie Vatne
28.11.2017
Berørt Historier om ventesorg. 139 s, ill. Kristiansand: Foreningen for barnepalliasjon, 2017. Pris NOK 229 ISBN 978-82-690697-0-9 Boken er en samling av seks personlige historier som alle belyser...
Torun Marie Vatne
06.06.2017
When a child is diagnosed with a life-shortening disease, this has a profound effect on the entire family. How do parents react to receiving such news? What can we as health professionals do to...
Torun Marie Vatne
06.06.2017
Når et barn diagnostiseres med en livsforkortende sykdom, rammes hele familien hardt. Hvordan opplever foreldre å få en slik beskjed? Hva kan vi som helsepersonell gjøre for å støtte foreldrene når...