Torstein R. Meling

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torstein R. Meling

Kiarash Tazmini, Torstein R. Meling, Thor Håkon Skattør, Øystein Kalsnes Jørstad, Anders Palmstrøm Jørgensen
07.03.2017
A woman who had had chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) for almost ten years was hospitalised because of pneumonia with sepsis. While in hospital she developed hyponatraemia,...
Kiarash Tazmini, Torstein R. Meling, Thor Håkon Skattør, Øystein Kalsnes Jørstad, Anders Palmstrøm Jørgensen
07.03.2017
En kvinne som hadde hatt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) i nesten ti år, ble innlagt i sykehus på grunn av pneumoni med sepsis. Under innleggelsen utviklet hun hyponatremi,...
Torstein R. Meling*, Karen Helene Ørstavik, Arvid Heiberg
06.05.2004
Kraniosynostose, dvs. prematur lukking av skallens sømmer, opptrer hos omkring 30 – 50 per 100 000 levendefødte ( 1 ). Mens de fleste tilfellene skyldes for tidlig lukking av én eller flere av...
Torstein R. Meling, Bernt J. Due-Tønnessen, Tryggve Lundar, Eirik Helseth
10.04.2002
Spinal dysrafisme er et begrep som omfatter flere medfødte misdannelser av spinalkanalen, alle karakterisert ved en midtlinjedefekt som affiserer spinalkanalens nervevev samt bein- og bløtvevsdekking...
Torstein R. Meling, Bernt J. Due-Tønnessen, Eirik Helseth, Per Skjelbred, Kjartan Arctander
20.08.2000
Et meningoencefalocele er en medfødt misdannelse hvor intrakranialt vev er herniert ut gjennom en kraniedefekt. Utposningen kan bestå av hjernehinner (meningocele), eventuelt også hjernevev (...
Torstein R. Meling, Bernt J. Due-Tønnessen, Kjartan Arctander, James T. Goodrich
20.02.2003
Svulster som involverer basis av hodeskallen forekommer relativt sjelden. Ikke desto mindre utgjør de en stor utfordring, idet den kirurgiske tilgangen til slike svulster er svært vanskelig og ofte...
Torstein R. Meling, Bernt J. Due-Tønnessen, Eirik Helseth
30.10.2000
Kraniosynostose, dvs. prematur lukking av skallens sømmer, opptrer hos omkring 0,6 per 1 000 levendefødte (1, 2). 90 % er enkle synostoser med for tidlig lukning av én eller flere suturer (2, 3)...
Torstein R. Meling, Stein Tveten, Per Skjelbred, Bernt J. Due-Tønnessen, Eirik Helseth
30.10.2000
Kraniosynostose, dvs. prematur lukking av skallens sømmer, opptrer hos omkring 0,6 per 1 000 levendefødte (1). 90 % er enkle synostoser med for tidlig lukking av én eller flere suturer (1). Resten er...
Torstein R. Meling, Eirik Helseth, Geirmund Unsgård, Per Hjalmar Nakstad, Knut Wester
25.08.2005
20 – 40 % av alle kreftpasienter utvikler hjernemetastaser. Insidensen er økende. Det kan skyldes økende forekomst av kreftformer som gir slike metastaser og at bedre lokalbehandling av primærtumor...