Torolf Moen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torolf Moen

Torolf Moen
24.08.2006
Agger, Ralf Andersen, Vagn Leslie, Graham Aasted, Bent Immunologi 282 s, tab, ill. Frederiksberg C: Bifolia, 2005. Pris DKK 498 ISBN 87-91319-129 I takt med molekylærbiologiens landevinninger har...
Jens Hammerstrøm, Irene Line Aasland, Ragnar Telhaug, Torolf Moen, Bottolf Lødemel, Yngve Sørum, Robert Brudevold, Oluf Herlofsen, Jon Hjalmar Sørbø, Turid Almvik, Jon Lamvik
07.10.2004
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) ble utviklet som behandlingstilbud på 1980-tallet, og vurdert innført i Norge som rutinebehandling på begynnelsen av 1990-tallet. Det var den gang...
Jostein Skjalg Hagemo, Knut Aasarød, Torolf Moen
10.05.2002
Antinøytrofile cytoplasmaautoantistoffer (ANCA) er en gruppe antistoffer rettet mot ulike komponenter i de nøytrofile granulocyttenes og monocyttenes cytoplasma. Den kliniske betydningen av ANCA ble...
Torolf Moen
30.01.2001
Boken Blodtypedietten. Spis riktig for din blodtyp e av Peter J. D’Adamo & Catherine Whitney kom på norsk i 1999 (1). Den synes å ha vakt betydelig interesse hos det brede publikum, og det har...