Tore Wergeland Meisingset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Wergeland Meisingset

Ane Toft, Tore Wergeland Meisingset, Sverre Georg Sæther
27.05.2020
A man was hospitalised several times with loss of consciousness accompanied by involuntary movements. He would then experience confusion, with episodes of visual and auditory hallucinations. His...
Ane Toft, Tore Wergeland Meisingset, Sverre Georg Sæther
25.05.2020
En mann ble flere ganger innlagt med bevissthetstap ledsaget av ufrivillige bevegelser. I forvirringstilstanden som fulgte hadde han periodevise syns- og hørselshallusinasjoner. Flere ganger ble...
Sverre Myren-Svelstad, Tore Wergeland Meisingset, Kristin Wesnes
22.11.2016
A woman experienced exacerbation of headache that had started several months earlier. She was subsequently hospitalised after developing unusual cognitive symptoms. The patient, who was in her...
Sverre Myren-Svelstad, Tore Wergeland Meisingset, Kristin Wesnes
22.11.2016
En kvinne fikk forverring av en hodepine som hadde debutert flere måneder i forveien. Hun utviklet deretter uvanlige kognitive symptomer og ble innlagt i sykehus. Pasienten, som var i 40-årene, hadde...