Tore Grimstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Grimstad

Tore Grimstad, Arne Carlsen, Lars N. Karlsen
14.01.2019
Up to half of patients with Crohn’s disease develop fistulae in the course of the disease. The condition often requires multidisciplinary medical and surgical cooperation. Medical management is...
Tore Grimstad, Arne Carlsen, Lars N. Karlsen
09.01.2019
Opptil halvparten av pasientene med Crohns sykdom utvikler fistel i løpet av sykdomsforløpet. Tilstanden krever ofte et tverrfaglig medisinsk og kirurgisk samarbeid. Medikamentell behandling er...
Tore Grimstad, Katrine Brække Norheim
08.11.2016
Inflammatory bowel disease is comprised mainly of ulcerative colitis and Crohn’s disease – both of which are chronic inflammatory conditions that often present in early adulthood and have a relapsing...
Tore Grimstad, Katrine Brække Norheim
08.11.2016
Inflammatorisk tarmsykdom utgjøres i hovedsak av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom – begge kronisk inflammatoriske tilstander som ofte debuterer i tidlig voksen alder og har et forløp preget av...
Kjetil Isaksen, Lars Aabakken, Tore Grimstad, Lars Karlsen, Per Kristian Sandvei, Olav Dalgard
01.12.2015
Hepatitis C virus is a hepatotropic RNA virus that is transmitted through percutaneous exposure to blood, and in about 70 % of cases leads to chronic hepatitis. There are seven main variants of the...
Jens Vikse, Daniel Limi Cacic, Arne Carlsen, Trond Johan Cooper, Tore Grimstad
21.06.2016
En mann i 30-årene ble innlagt i sykehus med mistanke om forverring av ulcerøs kolitt. En tverrfaglig utredning avdekket en potensielt livstruende tilstand. En mann med mangeårig ulcerøs kolitt ble...
Jens Vikse, Daniel Limi Cacic, Arne Carlsen, Trond Johan Cooper, Tore Grimstad
21.06.2016
A man in his 30s was hospitalised with suspected exacerbation of ulcerative colitis. An interdisciplinary assessment revealed a potentially life-threatening condition. A man with ulcerative colitis...
Tore Grimstad
07.10.2010
Pryor, Aurora D. Pappas, Theodore N. Branch, Malcolm Stanley Gastrointestinal bleeding A practical approach to diagnosis and management. 223 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris USD 189 ISBN...
Kjetil Isaksen, Lars Aabakken, Tore Grimstad, Lars Karlsen, Per Kristian Sandvei, Olav Dalgard
01.12.2015
Hepatitt C-virus er et hepatotroft RNA-virus som smitter via perkutan eksponering for blod og i ca. 70 % av tilfellene fører til kronisk hepatitt. Det finnes sju hovedvarianter av viruset som...