Tord Finne Vedøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tord Finne Vedøy

Tord Finne Vedøy, Karl Erik Lund
15.08.2017
1. juli 2017 ble tobakkspakkene standardisert, og regjeringen kan komme til å innføre forbud mot karakteristisk smak i snus og oppheve forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter. Disse tre tiltakene...
Tord Finne Vedøy
05.04.2016
The notion that snus or e-cigarettes are gateways to smoking or other intoxicants is beguiling. On closer inspection, however, it is difficult to identify the mechanisms that might explain a causal...
Tord Finne Vedøy
05.04.2016
Ideen om at snus eller e-sigaretter er inngangsporter til røyking eller andre rusmidler er besnærende. Ser vi nærmere på det, er det imidlertid vanskelig å se hvilke mekanismer som kan forklare en...