Torbjørn Wisløff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Torbjørn Wisløff (f. 1976) er statistiker og helseøkonom. Han er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. I tillegg leder han gruppen for metodeutvikling innen helseøkonomisk evaluering i Society for Medical Decision Making.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt honorar fra Oslo Economics og Biogen.

E-post: twisloff@gmail.com

Artikler av Torbjørn Wisløff
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media