Torbjørn Wisløff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Wisløff

Torbjørn Wisløff
30.03.2017
Stortinget har vedtatt at terskelverdien for verdien av et godt leveår skal basere seg på «nytten for andre pasienter som ellers kunne ha vært realisert med de samme ressursene». En britisk...
Torbjørn Wisløff, Tore G. Abrahamsen, Marianne A. Riise Bergsaker, Øistein Løvoll, Ivar Sønbø Kristiansen
19.10.2006
Hensikten med denne artikkelen er å peke på de spesielle utfordringer som reiser seg i forbindelse med evaluering av vaksinasjonsprogrammer. I artikkelen vil vi først beskrive hovedprinsippene i...
Torbjørn Wisløff, Peder A. Halvorsen, Ivar Sønbø Kristiansen
12.08.2004
Pasienter, leger, administratorer og politikere har behov for å bedømme effektstørrelsen av medisinsk behandling når de skal treffe beslutninger – hva enten det er på klinisk eller mer aggregert nivå...
Torbjørn Wisløff
25.08.2015
The severity of illness, the efficacy of interventions and their cost-effectiveness have been key criteria for priority setting in the Norwegian health services since the government commission on...
Torbjørn Wisløff, Bjarne Robberstad
08.09.2015
Seniorforsker og professor Erik Nord har i sin artikkel om Markov-modellering ( 1 ) vært uklar angående noen ord og uttrykk. Under avsnittet om Monte Carlo-simulering påpeker han ganske riktig at man...
Torbjørn Wisløff
25.08.2015
I Norge har sykdommens alvorlighet, effekt av tiltak og kostnadseffektivitet vært sentrale prioriteringskriterier i helsetjenesten siden Lønning II-utvalget avga sin innstilling i 1997...