Torbjørn Leivestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Leivestad

Arnt Jakobsen, Torbjørn Leivestad, Per Pfeffer, Erik Thorsby
02.05.2019
Scandiatransplant, den nordiske utvekslings- og samarbeidsorganisasjonen for organtransplantasjoner, fyller 50 år i år. Blant de over 2 000 organtransplantasjonene som utføres årlig i medlemslandene...
Svein Simonsen, Arne K. Andreassen, Lars Gullestad, Torbjørn Leivestad, Arnt E. Fiane, Odd R. Geiran
29.03.2007
Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført av Tor Frøysaker og medarbeidere ved Rikshospitalet i Oslo i 1983 ( 1 ). Rikshospitalet har etter dette hatt landsfunksjon for denne...
Lars Westlie, Torbjørn Leivestad, Hallvard Holdaas, Bjørn Lien, Käthe Meyer, Per Fauchald
10.04.2003
Pasientoverlevelsen ved bruk av levende giver ved nyretransplantasjon er bedre enn ved bruk av nyre fra avdød giver ( 1 ). Siden nyretransplantasjon ble en etablert behandlingsform i Norge i 1969,...
Lars Westlie, Torbjørn Leivestad, Hallvard Holdaas, Bjørn Lien, Anders Hartmann, Per Fauchald
10.04.2003
Den første vellykkede nyretransplantasjonen med levende giver ble utført mellom eneggede tvillinger i Boston 23. desember 1954 ( 1 ). I Norge ble den første nyretransplantasjonen utført av Leif...
Kristian Heldal, Anders Hartmann, Torbjørn Leivestad, Bjørn Lien, Aksel Espen Foss, Karsten Midtvedt
18.10.2011
Patients with terminal chronic renal failure (stage 5) can be offered conservative medical treatment or active renal replacement therapy. Renal transplantation is accepted as the best alternative...
Sanjay Katre*, Torbjørn Leivestad, Per Fauchald
10.04.2000
Cystenyrer (autosomal dominant polycystisk nyresykdom, voksen form) er den hyppigste arvelige nyresykdom hos mennesker. Hyppigheten er angitt fra 1/400 til 1/1 000 (1). Sykdomsforløpet er...
Torbjørn Leivestad
07.10.2010
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2010 testet Skagen m.fl. medisinske historiekunnskaper hos studenter og leger ( 1 ). Som de antyder kan fasitsvarene for noen av hendelsene være diskutable, men for en av...
Kristian Heldal, Anders Hartmann, Torbjørn Leivestad, Bjørn Lien, Aksel Espen Foss, Karsten Midtvedt
18.10.2011
Pasienter med terminal kronisk nyresvikt (stadium 5) kan tilbys konservativ medisinsk behandling eller aktiv nyreerstattende behandling. Nyretransplantasjon er akseptert som det beste alternativet...