Torbjørn Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Dahl

Berge Solberg, Torbjørn Dahl
04.09.2018
A new information dilemma has arisen for doctors in public hospitals: Should they inform cancer patients that costly private treatment options are available? In the public health services,...
Berge Solberg, Torbjørn Dahl
03.09.2018
Det har oppstått et nytt informasjonsdilemma for leger ved offentlige sykehus: Bør de informere kreftpasienter om at det finnes et kostbart privat behandlingstilbud? Prioritering i den offentlige...
Torbjørn Dahl, Hanne Ellekjær
19.11.2009
Hjerneslag i forbindelse med carotisstenose kan ha sammenheng med hemodynamiske forhold, plakkruptur og trombosering eller emboli ( 1 ). Man regner med at inntil 20 % av hjerneinfarktene er...
Torbjørn Dahl, Hans Olav Myhre, Hans Jørgen Johnsen
25.05.2006
Bortimot 15 000 personer i Norge får hjerneslag hvert år, og man regner med at om lag 12 000 av disse er tromboemboliske slag ( 1 ). Årsaken til et iskemisk slag kan være vanskelig å fastslå, men...
Hanne Ellekjær, Torbjørn Dahl
14.01.2010
I vår artikkel i Tidsskriftet nr. 22/2009 presenterte vi ABCD-skår som et redskap til å risikostratifisere TIA-pasienter, slik at lavrisikopasienter kan identifiseres og tilbys rask poliklinisk...