Torben Wisborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torben Wisborg

Torben Wisborg
28.02.2008
Trening av traumeteam må tilpasses lokale forhold og er avhengig av ildsjeler. Det viser en norsk studie. Ildsjeler representerer en forandringskraft som er lite påaktet. Foto Stiftelsen BEST Bedre...
Torben Wisborg, Ingrid Petrikke Olsen
13.09.2016
Større og raskere er ikke nødvendigvis bedre. Et nytt jetfly i Tromsø er planlagt å erstatte et propellfly i Alta, men kan ikke lande på åtte av Finnmarks 11 flyplasser. Vi frykter at den lokale...
Marit Innerby Isaksen, Torben Wisborg, Guttorm Brattebø
12.01.2006
Dødsfall som følge av traume er den ledende årsak til død hos personer under 40 på verdensbasis, i Norge for personer under 35 år ( 1 ). Dersom behandlingen av de skadede i akuttfasen hadde vært...
Torben Wisborg, Elisabeth Jeppesen
26.01.2006
Hans Husum har rett i at en setning i artikkelsammendraget vårt kan misforstås hvis den leses isolert fra resten av teksten. Sammendraget har begrenset omfang, og der står det vi mente var viktigst...
Torben Wisborg
23.02.2006
Vi takker Hans Husum for å ha gjort oss og leserne oppmerksomme på at en setning i sammendraget i vår artikkel i Tidsskriftet kan mistolkes, dersom man bare leser den uavhengig av selve artikkelen (...
Åse Brinchmann-Hansen, Torben Wisborg, Guttorm Brattebø
26.08.2004
Ved Ullevål universitetssykehus går traumealarmen gjennomsnittlig 17 ganger i uken. På Hammerfest sykehus går den tre ganger i måneden. Men pasienter og befolkningen forventer optimal behandling...
Mads Gilbert, Torben Wisborg, Geir Bjørsvik, Kristoffer Lassen, Nina Hesselberg, Kristine Wærhaug, Ole Magnus Filseth
06.02.2003
I Tidsskriftet nr. 29/2002 gjennomgår to erfarne og ledende norske anestesiologer «aksjonen i Dubrovka-teateret» ( 1 ). Lederartikkelen inneholder en lengre drøfting av de ulike farmakologiske og...
Torben Wisborg
28.08.2003
Jeg mottok for en tid tilbake en pakke med tabasko fra Pfizer. På innpakningen stod ordet «Kraftfull» dokumentert med henvisning til to studier. I tillegg til tabasko inneholdt pakken...
Torben Wisborg
30.04.2002
Det mener en arbeidsgruppe bestående av instruktører fra BEST-prosjektet (bedre og systematisk traumebehandling) som har etablert et samarbeid om saken med skandinaviske kolleger. Ideen er å legge...
Johannes Brattebø, Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Reidar Lønn, Johan Pillgram-Larsen, Aurora Brønstad
10.05.2001
Alvorlige ulykker og skader er et betydelig helseproblem. Vi vet at om lag hvert fjerde dødsfall etter skader kunne vært unngått. De fleste pasienter som dør etter skader er unge, og skader er den...
Johannes Brattebø, Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Reidar Lønn, Johan illgram-Larsen, Aurora Brønstad
20.06.2001
Johannes , Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Reidar Lønn, Johan Pillgram-Larsen, Aurora Brønstad I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 12/2001, side 1515 i litteraturlisten skal stå: 6. Rotonda MF...
Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Trine Høylo
30.08.2001
Beregninger anslår at man ved å optimalisere behandling av traumepasienter hvert år kan spare 5 000 – 6 000 leveår her i landet (1). Utenlandske undersøkelser har vist at om lag ett av fire dødsfall...
Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Johannes Brattebø, Åse Brinchmann-Hansen
10.02.2001
Under kirurgisk og anestesiologisk høstmøte drøftet man strategi for trening av norske leger i traumebehandling. Møtets tittel antyder at man står overfor et valg mellom to typer kompetanseoppbygging...
Houman Charani, Torben Wisborg, Kari Schrøder Hansen, Guttorm Brattebø, Liv Berit Stenseth
23.10.2003
Moderne traumebehandling bygger på enkle prinsipper med kontroll over luftveier, ventilasjon og blødning som de primære siktemål. Opplæringen i dette er systematisert gjennom flere...
Øyvind Thomassen, Torben Wisborg
14.12.2006
En 33 år gammel kvinne, 83 kg, tidligere hjerte- og lungefrisk er gravid med tvillinger etter in vitro-fertilisering. Svangerskapet har forløpt normalt. Hun får spontan vannavgang i svangerskapsuke...
Torben Wisborg
23.08.2016
Sjefredaktøren i Tidsskriftet er fornøyd med en ny forankring av Tidsskriftets redaksjonelle integritet, og avslutter lederen med: «Det lover godt for et tillitsfullt forhold også i fremtiden, slik...
Helle-Marie Brennvall, Helene Hauken, Steinar Hunskår, Torben Wisborg, Erik Zakariassen
21.04.2015
Along with the Emergency Medical Communication Centres (EMCCs) and the ambulance service, the out-of-hours primary health care system comprises the emergency medical services outside hospitals ( 1 ,...
Torben Wisborg
21.06.2016
Jeg støtter kritikken av manuskripthåndteringen i Tidsskriftet som fremmes av Hans Erik Heier og Knut Gjesdal ( 1  –  3 ), og deler deres erfaringer. Jeg er også enig i deres kritikk av den...
Dag Sørlie, Torben Wisborg, Lennart Wählby, Arne Wilskow, Tom Eirik Mollnes, Jann Gamnes, Egil Arnesen
17.02.2005
78 prosjekt fikk støtte fra forskningsprogrammet og har brukt den. Vi fikk spørreskjemasvar fra 77 (45 som fikk driftsmidler, 10 lønn og 22 begge deler). 36 (47 %) angir å ha fullført prosjektet, 5 (...
Elisabeth Jeppesen, Torben Wisborg
01.12.2005
Snøscooterkjøring er svært utbredt og populært i Finnmark, men bruken medfører også en risiko. Foto Finnmark Dagblad Utbredelsen av snøscootere er spesielt stor i den nordligste delen av Norge. Her...