Tor Olav Brøvig Aasen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Olav Brøvig Aasen

Tor Olav Brøvig Aasen
20.02.2018
Asthma treatment in children varies considerably between the counties. Variation in the health services provided to the population has been a major topic in health service research for several...
Tor Olav Brøvig Aasen
19.02.2018
Astmabehandling hos barn varierer betydelig mellom fylkene. Variasjon i helsetjenester til befolkningen har vært et viktig tema i helsetjenesteforskningen i flere tiår. Allerede i 1938 fant James...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
28.10.2014
Work-related illness can be prevented, but knowledge and a willingness to implement the necessary measures are required Injuries and illness caused by conditions in the workplace should be avoided...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
28.10.2014
Work-related illness can be prevented, but knowledge and a willingness to implement the necessary measures are required Injuries and illness caused by conditions in the workplace should be avoided...
Anne Kristin Møller Fell, Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
25.11.2014
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is defined as a disease characterised by airflow limitation that is not fully reversible, that is progressive and associated with a pathological...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
13.01.2015
Takk for en solid kommentar til vår leder, som først og fremst relaterer seg til fire artikler som ble publisert i Tidsskriftet nr. 20/2014. Dessverre var der ingen artikler om arbeidsrelaterte...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
13.01.2015
Vi takker for kommentar til vår lederartikkel: «Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom» ( 1 ). Vi er enige i at røyking er den viktigste årsaken til KOLS og at røykeslutt isolert er det mest effektive...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
28.10.2014
Astma er en utbredt sykdom som kan ramme alle aldersgrupper. I befolkningsundersøkelser synes allergi å være årsak til omkring halvdelen av astmatilfellene ( 1 ). Astma som oppstår i voksen alder,...
Anne Kristin Møller Fell, Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
25.11.2014
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er definert som sykdom karakterisert av obstruksjon i luftveiene som ikke er fullt reversibel, som er progredierende og assosiert med patologisk inflammatorisk...
Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
28.10.2014
Arbeidsrelatert sykdom kan forebygges, men det kreves kunnskaper og vilje til å gjennomføre nødvendige tiltak Skader og sykdom som følge av forhold på arbeidsplassen må unngås. Hvem er ansvarlig for...
Jorunn Kirkeleit, Tor Olav Brøvig Aasen, Lene Løvendahl Svendsen, Cecilie Svanes
11.08.2015
En mann i 30-årene med mistenkt bakerastma hadde sluttet som baker for å unngå å utvikle kronisk astma. Sykehistorien passet med diagnosen, men det var ikke blitt utført objektiv astmadiagnostikk...