Tor K. Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor K. Larsen

Tor K. Larsen
01.07.2004
Slik jeg ser det, blander man her sammen begrepene systemisk familieterapi og psykoedukativt familiearbeid. Neraal fortolker symptomer på psykose som uttrykk for en konflikt i familien, tolkingene...
Tor K. Larsen
20.05.2004
Kombinert behandling med støttepreget samtaleterapi, antipsykotisk medikasjon og informasjon til familien virker best ved psykoser Å behandle pasienter med schizofreni er vanskelig og utfordrende...
Svein Friis, Tor K. Larsen, Ingrid Melle
15.05.2003
Historien er full av behandlingstilnærminger ved psykose, som ofte har hatt entusiastiske og engasjerte tilhengere, men som i ettertid har vist seg å være lite effektive. Vi må i dag forvente at nye...
Svein Friis, Tor K. Larsen
20.09.2002
Synet på psykoterapi ved schizofreni har variert mye de siste årtier. For 50 – 60 år siden mente mange at det var uetisk ikke å gi psykoterapi. I 1990 foreslo ledende forskere «et moratorium» for...
Tor K. Larsen
30.08.2002
I løpet av de siste ti årene er ideen om tidlig oppdagelse og behandling av schizofreni blitt lansert som en ny strategi. Utgangspunktet for denne ideen var at man i en rekke studier har vist at...
Jan Olav Johannessen, Tor K. Larsen
10.08.2000
Å vurdere kvaliteten av det arbeidet som utføres i helsevesenet, og spesielt innen psykisk helsevern, er en av hovedutfordringene for både klinikere og sykehusledelsen. Kravene til effektivitet og...
Tor K. Larsen
10.05.2000
En rekke studier fra USA, Tyskland, England og Australia har vist at pasienter med førstegangspsykose ofte kommer til behandling først 1 – 2 år etter at symptomer på psykose var manifeste. I de siste...
Tor K. Larsen
09.09.2010
Vatnaland, T. Juklerød-saken 290 s, ill. Vollen: Tell forlag, 2010. Pris NOK 378 ISBN 978-82-7522-381-2 Arnold Juklerød (1925 – 96) ble tvangsinnlagt på Gaustad sykehus i 1971. Bakgrunnen var...
Tor K. Larsen
18.10.2011
Takk for artikkelen om epilepsi og religion i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 ( 1 ), som var interessant og lærerik ( 1 ). Forfatterne viser at temporallappsepilepsi i noen tilfeller er fulgt av sterke...
Tor K. Larsen
12.11.2013
Kristiansen, Gunn Helen Rydheim, Siv Helen Thyness, Else Merete Drøm i våken tilstand 199 s. Oslo: Abstrakt forlag, 2013. Pris NOK 325 ISBN 978-82-7935-345-4 Vet vi egentlig hva psykose er?...